Ámos, Albert a Řehoř. Děkan Šafář ocenil nejlepší akademiky

Nejlepší pedagog uplynulého roku Aleš Gába. Foto: Martin Višňa
středa 21. březen 2018, 12:06 – Text: Martin Višňa

Předání výročních cen nejlepšímu pedagogovi, vědci a propagátorovi bylo jedním z programových bodů setkání akademické obce fakulty tělesné kultury. Kromě toho se mluvilo i o chystaném velkém stěhování fakultních pracovišť.

„Cena pro Aleše Gábu je důkazem, že i u předmětu, který se netěší velké popularitě, jako je anatomie, lze kvalitně pedagogicky působit a dostat pozitivní zpětnou vazbu od studentů,“ komentoval děkan Michal Šafář ocenění pro nejlepšího pedagoga, tedy fakultního Ámose, za uplynulý rok.

Za vědu a výzkum obdržel cenu pro Alberta roku docent Erik Sigmund, u nějž vedení fakulty ocenilo dlouhodobou vysoce nadstandardní a kvalitní vědeckou a publikační činnost. Řehořem roku, tedy akademikem, který aktivně propaguje fakultu, byl zvolen dřívější proděkan a nynější prorektor pro zahraničí docent Martin Kudláček, právě pro navazování spolupráce se zahraničními partnery. Kvůli povinnostem v cizině si ale cenu převezme při nejbližší možné příležitosti. Stejně tak profesorka Hana Válková, která sice již na fakultě tělesné kultury nepůsobí, ale za celoživotní přínos v oblasti pedagogické a výzkumné byla uvedena do fakultní Síně slávy.

Malou pozornost si ze setkání akademické obce odnesly také tři dámy, jubilantky Taťána Bank Navrátíková z katedry sportu a vrátná Jaroslava Tesařová, Eva Svobodová byla odměněna za dlouhodobou a obětavou práci. Na studijním oddělení fakulty tělesné kultury a dříve fakulty pedagogické působí již 45 let. „Nebýt jí, teď tady nejsem. Měl jsem nějaké patálie ve čtvrtém ročníku,“ poznamenal s úsměvem děkan Šafář.

Ve své prezentaci poté seznámil akademickou obec fakulty prioritami nejen pro letošní rok. Zmínil chystané návštěvy z Národního akreditačního úřadu kvůli institucionální akreditaci univerzity, také třeba zvýšení stipendia doktorandů na 12 200 korun od května letošního roku. V květnu také odstartuje velké stěhování fakulty, když se do nové budovy Centra kinantropologického výzkumu začnou přemísťovat laboratoře a kanceláře katedry přírodních věd v kinantropologii a institutu aktivního životního stylu. Následovat pak budou přesuny dalších pracovišť a také rekonstrukce některých výukových prostor.