Absolvent FF Petr Žižka obdržel Cenu Edvarda Beneše

Petr Žižka (vlevo) převzal Cenu Edvarda Beneše, čestné uznání v oblasti historie.
Foto: Sezimovo Ústí
Čtvrtek 31. říjen 2019, 9:40 – Text: Milada Hronová

Petr Žižka, absolvent katedry historie FF získal Cenu Edvarda Beneše, čestné uznání v oblasti historie. Prestižní ocenění obdržel za svou magisterskou práci nazvanou Československý pozemní personál No. 8311 Servicing Echelon. Soutěž je určena mladým historikům a sociologům. Každoročně ji vyhlašuje Sezimovo Ústí.

„Ocenění si velmi vážím. Je to pro mne pocta. Obzvláště jsem rád, že se mi po dvou letech podařilo zopakovat v rámci této ceny úspěch, kterého jsem dosáhl už s bakalářskou prací Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské Hradiště,“ řekl Petr Žižka. Dodal, že pochází z Uherského Hradiště a o historii letectví – především o Čechoslováky sloužící za druhé světové války ve Velké Británii v řadách Royal Air Force – se zajímá už velmi dlouho.

Magisterská práce Petra Žižky se věnuje 8311. Servicing Echelonu, což byla opravárenská jednotka 311. čs. perutě. „Během existence jednotky, tedy v době od července 1943 do července 1945, prošlo jejími řadami 161 Čechoslováků, kteří zastávali různá funkční zařazení spadající pod pozemní personál. Byli mezi nimi letečtí mechanici – motoráři, drakaři, zbrojíři, elektrikáři, radaroví mechanici i další,“ vysvětlil. Dodal, že se v práci obecně věnuje historii 8311. Servicing Echelonu. Přestože se jednalo o zcela samostatnou čs. jednotku, podle Petra Žižky se jí doposud nikdo nevěnoval. „Servicing Echelon zůstával ve stínu slavné 311. čs. perutě. Nemohl se chlubit množstvím operačních letů, útoky na ponorky a podobně. Nabízel pouze každodenní ´nudnou´ práci příslušníků jednotky na letounech Liberator, které udržovali v bojeschopném stavu. I díky tomu mohly čs. osádky od 311. perutě s nimi vzlétat na další operační lety,“ doplnil.

Další významnou částí jeho diplomové práce je analýza početních stavů a organizačního členění jednotky. Její stěžejní část pak spočívá v analýze čs. personálu 8311. Servicing Echelonu na základě statistických a sociologických hledisek. „Závěry vyplývající z mé analýzy do jisté míry umožňují vystihnout podstatné znaky čs. pozemního personálu. Jsou příspěvkem k základnímu uchopení problematiky čs. pozemního personálu sloužícího za druhé světové války v RAF. Pro účely analýzy jsem rozdělil život Čechoslováků sloužících u jednotky na čtyři části. První se soustředila k narození, druhá se věnovala předválečnému životu, třetí se zabývala obdobím v zahraničním odboji a poslední poválečným životem,“ řekl oceněný absolvent FF.

Pod vedením Pavla Kreisingera z katedry historie FF se práci věnoval celé navazující magisterské studium. S dvouletým výzkumem začal prakticky po dokončení bakalářského studia. "Práce je výjimečná zejména tím, že autor použil mimo běžných metod historikovy práce také metody historické sociologie a statistiky. Analýzu pomocí těchto metod jsme měli sice k dispozici u našich pozemních jednotek, u leteckého personálu však dosud chyběla. Práce je nadprůměrná a svým pečlivým zpracováním a rozsahem má úroveň spíše práce rigorózní," řekl Pavel Kreisinger. 

Data čerpal Petr Žižka ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu v Praze, který navštěvoval velmi často. Kromě toho bádal i ve Vojenských historických archivech v Bratislavě a Trnavě a podařilo se mu spojit i s několika příbuznými Čechoslováků, kteří u 8311. Servicing Echelonu sloužili. Hodně času věnoval i třídění dat ke každému čs. příslušníkovi 8311. Servicing Echelonu. „Rád bych pokračoval v doktorském studiu. Zatím se mi to ale nepovedlo, proto se momentálně marně snažím najít uplatnění ve svém oboru. I nadále bych chtěl pokračovat v šíření povědomí o Čechoslovácích sloužících za druhé světové války v Royal Air Force,“ uvedl.

V letošním roce bylo do soutěže o Cenu Edvarda Beneše přihlášeno 21 prací, z toho devět z Historie 20. století a 12 ze Sociologie. 

Cena Edvarda Beneše pro Petra Žižku z FF UP: Práce je postavena především na archivních pramenech, a to i od soukromých osob. Petru Žižkovi se podařilo u více než 160 osob zpracovat základní údaje – datum a místo narození, mateřskou řeč, náboženské vyznání, k předválečnému životu nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání, příslušnost ke kraji, rodinný stav, předválečnou vojenskou službu a odchod z Československa, v odboji pak cestu do R. A. F. a službu zde, dále návrat do Československa a další poválečné osudy – propuštění z armády, emigraci, perzekuci, spolupráci s STB a další otázky. Jedná se o mimořádný badatelský počin. Více ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)