AS FF zahájil debatu o učitelských oborech a učitelské způsobilosti

Foto: Vojtěch Duda
Úterý 15. říjen 2019, 8:10 – Text: Milada Hronová

Poprvé ve stávajícím akademickém roce se sešel Akademický senát filozofické fakulty. Jeho senátoři se věnovali záměrům studijních programů, přijali nové složení disciplinární komise a mimo jiné i diskutovali o podmínkách, za nichž lze na filozofické fakultě získat učitelskou způsobilost.

Učitelská způsobilost je podle Radmily Prchal Pavlíčkové z katedry historie velmi důležitou součástí portfolia absolventů filozofických fakult. Na jednání senátu FF vystoupila s prezentací, z níž vyplývá, že však není vhodné zpoplatňovat možnost jejího získání.

„Srovnala jsem si podmínky, za kterých se získává pedagogická kvalifikace na filozofických fakultách v ČR a vyšel mi jednoznačný závěr, že ostatní filozofické fakulty mají akreditovány nejméně ve všech navazujících magisterských studijních programech učitelské programy. Učitelskou kvalifikaci tedy nabízejí v řádném studiu. Pouze tři filozofické fakulty v ČR získání učitelské způsobilosti nenabízejí. Naše fakulta ji nabízí za specifických podmínek. Student ji může získat v rámci kurzu Institutu celoživotního vzdělávání FF, který se realizuje u poměrně velkého počtu oborů a který je zpoplatněn. Pro dvouoborové studenty jde o částku téměř 13 tisíc korun,“ uvedla. Zdůraznila přitom zkušenost, že podmínky, za nichž studenti kvalifikaci mohou získat, jsou často i kritériem volby vysoké školy v navazujícím studiu. „Nejde o konkurenci s pedagogickou fakultou. Myslím si, že musíme reagovat na strategii ostatních filozofických fakult v naší republice. I my bychom svým posluchačům měli nabídnout možnost vyjít z vysoké školy a kvalifikovaně vstoupit například do středních škol. Nejsme v situaci, kdy bychom za tuto možnost měli od studentů vybírat dnes stanovené finanční prostředky,“ dodala.

V debatě k problematice vystoupil i proděkan pro studijní a sociální záležitosti Miroslav Dopita, který upozornil, že povolání učitele je v současné době regulovanou profesí, z čehož pro strukturu uvedeného studia vyplývají jasně daná pravidla. Připomněl zároveň nemožnost oborových duplicit v rámci UP.

V závěru diskuze požádal AS FF děkana fakulty Zdeňka Pechala, aby možný model studia učitelských oborů na FF pro případnou akreditaci navrhl. Ve druhém usnesení jej pak žádá, aby předložil i možný model financování učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání, který by vedl k finančním úlevám zainteresovaných studentů.

Během jednání schválil AS FF jmenování členů fakultní disciplinární komise. Na návrh děkana filozofické fakulty se jimi stali Radana Merzová z katedry slavistiky, Eva Klimentová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Radko Obereignerů z katedry psychologie, Kateřina Šamajová z katedry asijských studií, Jan Švec, student Psychologie, a Lukáš Darda, student Sociologie a Andragogiky.

Senát FF se věnoval také implementaci evidence docházky, jejíž potřeba vyplývá pro akademické pracovníky i z novely vysokoškolského zákona. Předseda AS FF Jan Stejskal poté spravil senátory o Prohlášení předsedů senátů jednotlivých fakult UP, které souvisí s nedávnými závěry Etické komise UP. Během jednání se senát FF opět zabýval Volebním řádem AS FF, který nyní v podobě novely postoupil legislativní komisi AS UP.

S ohledem na problémy, s nimiž se setkávají studenti, kteří vyjíždějí na program Erasmus, vyzval AS FF Rektorát UP k elektronizaci agendy evidence příjezdů a výjezdů v rámci zahraničních mobilit studentů a zaměstnanců. Toto usnesení svým komentářem podpořila i proděkanka pro zahraniční záležitosti fakulty Pavlína Flajšarová, která zdůraznila, že příslušné dokumenty administruje Rektorát UP. „Na setkání proděkanů pro zahraničí jsem iniciovala, abychom začali využívat dosud spící segment STAGu, který umožnuje registrovat příjezdy a výjezdy v elektronické podobě,“ řekla.  

Svým usnesením senátoři filozofické fakulty přijali i několik záměrů studijních programů. Vyjádřili souhlas s programy Digital Humanities, Sociální práce, Řízení vzdělávacích institucí, Kulturní antropologie, Religious Studies, Religionistika, Science management, Psychologie práce, organizace a dopravy/Work & organisational psychology and Traffic psychology, Francouzská filologie a Migrační studia. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)