Anna Blatecká z FF UP uspěla v soutěži o Cenu Edvarda Beneše

Anna Blatecká z FF UP při vyhlášení letošních Cen Edvarda Beneše.
Foto: archiv města Sezimovo Ústí.
Pátek 9. listopad 2018, 7:21 – Text: Milada Hronová

Čestné uznání v soutěži o Cenu Edvarda Beneše získala v oblasti historie Anna Blatecká, studentka filozofické fakulty. Přestižní ocenění získala za diplomovou práci: Nacistická trestnice Mírov během období okupace (1938-1945).

Stejně jako v předchozích letech i letos byli v soutěži o Cenu Edvarda Beneše úspěšní posluchači FF UP.  Tentokrát v Sezimově Ústí, které Cenu vyhlašuje, převzala čestné uznání Anna Blatecká, nyní již studentka doktorského studijního programu České dějiny.  Čestné uznání získala i za náročný archivní výzkum, při kterém navíc musela prokázat jazykovou kompetenci.

„Velmi si ceny vážím a jsem potěšena, že má práce byla oceněna i jiným způsobem než získáním magisterského diplomu. Jsem také ráda, že se problematika mírovské nacistické věznice dostane díky této ceně do většího povědomí,“ řekla Anna Blatecká, která se shodným tématem částečně zabývala již ve své bakalářské práci.

„Když pominu několik krátkých článků v historických periodikách, jsou válečná léta na Mírově poměrně neprobádaným tématem.  I proto jsem se rozhodla, že se mu budu věnovat. Dnes jsem ráda, že se mi práci podařilo dokončit a snad se na místo, ve kterém zahynuly stovky politických vězňů, nikdy nezapomene,“ dodala. 

Obsáhlý archivní fond v trestnici Mírov je podle mladé historičky plný německých torzovitých zpráv, které na sebe nenavazují. Mnohé dokumenty, které Anna Blatecká nacházela, byly navíc uloženy chybně, a tudíž se na sestavený inventární seznam nemohla spolehnout.

„Právě nutnost zorientovat se v archivním fondu trestnice jsem vnímala jako velmi složitý úkol. Po dvou letech bylo pro mne hodně těžké svůj výzkum ukončit s tím, že jestli k tomuto období ještě existují některé přínosné a převratné dokumenty, je třeba je nechat na příště,“ doplnila doktorandka filozofické fakulty. Vedle českých archivů bádala například i v Berlíně a díky široké heuristice pak mohla i směle korigovat některá tvrzení, která byla dosud nesprávně tradována.

Na ocenění práci je hrdý Pavel Kreisinger, vedoucí práce diplomantky. „Těší mě, že jsou každoročně naši studenti v soutěži o Cenu Edvarda Beneše úspěšní. Anna Blatecká pracovala na upozaděném tématu, pro které musela podniknout náročný výzkum. Dnes je část její práce, v níž se věnuje i vedoucím představitelům trestnice, publikována v Moderních dějinách vydávaných Akademií věd ČR,“ uvedl.  

Soutěž o Cenu Edvarda Beneše je určena mladým historikům a sociologů. V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 22 prací, z toho 11 prací z Historie 20. století a 11 prací ze Sociologie. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)