AS FF UP schválil studijní programy a věnoval se doktorským stipendiím

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 3. prosinec 2020, 10:55 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát filozofické fakulty schválil záměr studijního programu Ekonomicko-manažerská studia, záměr studijního programu Románské jazyky a diskutoval o stipendiích pro doktorandy.  

Akademický senát FF UP schválil záměry studijního programu Ekonomicko-manažerská studia a studijního programu Románské jazyky. Oba jsou nahrazením již dříve uskutečňovaných oborů. Podle daných pravidel nyní fakulta nové podklady předloží Vědecké radě FF UP. Po případném schválení tímto grémiem bude Vědecká rada filozofické fakulty posuzovat připravené spisy, které pak postoupí Radě pro vnitřní hodnocení UP. Doktorský studijní program Románské jazyky je možné akreditovat v rámci institucionální akreditace, v případě navazujícího magisterského studijního programu Ekonomicko-manažerská studia bude spis postoupen Národnímu akreditačnímu úřadu, protože pro vzdělávací oblast ekonomické obory Univerzita Palackého institucionální akreditaci nemá.

O výši i systému vyplácení doktorského stipendia se na filozofické fakultě diskutuje již několik měsíců. Nespokojenost mezi doktorandy eskalovala po jejich zářijové zpožděné výplatě, kterou vedení fakulty odůvodnilo koronavirovou epidemií a s tím souvisejícím prodloužením akademického roku. Situaci, která dnes v sobě zahrnuje jak nedostatek financí směřujících do doktorských stipendií, změnu harmonogramu výplat stipendií, tak nespokojenost doktorandů s komunikací s vedením fakulty, už před časem komentoval před senátory i děkan fakulty Zdeněk Pechal. Nyní na jednání senátu uvedl, že finanční podporu nově doktorandům přislíbil rektor UP Jaroslav Miller, a to ve formě příspěvku na překlenovací stipendium.

Tak zvané třinácté stipendium, které doktorandi FF UP obdrží v prosinci, potvrdila poté Renata Čižmárová, předsedkyně Studijní komise AS FF UP. „Informaci o tom, že děkan FF získal podporu rektora, mají již všichni doktorandi filozofické fakulty. Tak zvané třinácté stipendium obdrží začátkem prosince, a to v základní výši 11 250 korun. Od ledna 2021 se stipendium začne v této výši vyplácet zpětně,“ řekla. Dodala, že Studijní komise senátu FF bude i nadále spolupracovat při tvorbě motivačního programu, jehož prostřednictvím budou studenti doktorských studijních programů FF moci získat další finance nad rámec základního příspěvku. (Novelou Stipendijního řádu jej před časem AS UP snížil na úroveň státního příspěvku, tedy na 11 250 korun.)

V senátu se o tématu diskutovalo i v širších souvislostech. Během jednání vystoupila s prezentací například Jana Zapletalová, proděkanka pro vědu a výzkum. Senátu poskytla data o úspěšnosti ukončování studia doktorandů v ČR i na FF UP a dodala, že situaci, která pro fakultu není příznivá, bude dále analyzovat.

Během jednání AS FF UP schválil novelu č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady Filozofické fakulty UP tak, jak byla předložena děkanem FF UP. Akademický senát FF UP také po obsáhlé diskuzi na téma fungování a obsazování Vědecké rady FF UP neschválil novou členku VR FF UP, kterou se měla stát proděkanka pro vědu a výzkum Jana Zapletalová. Svým usnesením AS FF UP nedoporučil zahájit proces odvolání rektora UP a doporučil hledat konsensuální cesty řešení situace na UP. Před tímto hlasováním se k situaci vyjádřil před senátory i děkan FF UP, který uvedl, že se s návrhem AS PřF UP ztotožnit nemůže a vyjadřuje podporu stanovisku děkanů UP, které taktéž spočívá v hledání jiných cest. V rámci tohoto bodu také vystoupili předseda AS PřF UPTomáš Opatrný a člen AS UP a AS PřF UP Michal Botur. Informace o AS FF UP ZDE. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)