Badatelé završili víceletou práci věnující se biskupu Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna

1. Justus van den Nypoort, Portrét Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, (Die Fürst-Bischofliche Olmucische Residentz-Stadt Cremsier. Sambt denen nechst dareby Neu-erhobt, … Lust- Blum- und Thier-Garten, Crembsier 1691), Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž.
Repro: Žurnál UP
Pátek 10. leden 2020, 8:00 – Text: Milada Hronová

Odborníci z Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity se ve svém čtyřletém výzkumu věnovali olomouckému biskupu Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna. Loni nabídli výstavu, nyní svůj výzkum završují vydáním dvousvazkové monografie.

Výstavou Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy loni vyvrcholila v Arcidiecézním muzeu Olomouc a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži několikaletá intenzivní práce desítek odborníků. Na následně vydaných dvojjazyčných monografiích pak pracovaly tři desítky odborníků.

„Mám obrovskou radost, že se nám do autorského kolektivu podařilo zapojit vysoce renomované badatele s celoživotní zkušeností a zároveň dát i nemalý prostor mladým kolegům a absolventům, zejména z kateder historie a dějin umění FF UP, kteří na publikacích odvedli obrovský díl práce,“ řekla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění olomoucké filozofické fakulty. Je přesvědčena, že v české a anglické mutaci vyšlé dvě monumentální knihy zůstanou po desetiletí základním kamenem poznání této mimořádné osobnosti, jíž Olomouc a Morava vděčí za mnoho krásných staveb, uměleckých sbírek a dalších památek.

„První svazek, který editorsky vedl Ondřej Jakubec z katedry dějin umění FF UP, představuje osobnost biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna jako olomouckého biskupa a knížete ve středoevropských souvislostech. Věnuje se osobnosti biskupa z hlediska historického a politického, studuje ekonomické poměry a duchovní a hospodářskou obnovu olomoucké diecéze po třicetileté válce, jeho diplomatické a agentské sítě po Evropě, ale neopomíjí i třeba kvalitu jeho života,“ uvedla Jana Zapletalová. Doplnila, že monografie představuje Karla jako významného mecenáše, který podporoval výtvarná umění, zahradní architekturu, literaturu i hudbu. Věnuje se umělcům, které zaměstnával, strategiím, jak je přilákat do svých služeb, a dílům, které nakupoval či si nechával vytvořit.

Druhý svazek, jehož přípravu řídil Rostislav Švácha z FF UP, Martina Potůčková z MUO a Jiří Kroupa z FF MU, mapuje jednotlivá sídla biskupské rezidenční sítě po Moravě, mezi něž patřily zejména olomoucká rezidence biskupů, zámek v Kroměříži s proslulou Květnou zahradou, zámek ve Vyškově, hrad v Mírově, Hukvaldech, Chropyni či Kelči. Věnuje se jejich obnově či výstavbě, výzdobě jejich interiérů a angažovaným umělcům. Zahrnuje též umělecké dějiny dalších objektů, které byly s biskupem spojeny, a značná pozornost je v něm věnována i uměleckým sbírkám, které ve své době patřily k nejvýznamnějším nejen ve středoevropském kontextu.

Oba svazky, které dohromady váží šest a půl kilogramu, vyšly v nákladu 600 kusů péčí Muzea umění Olomouc. Lze je zatím koupit v muzejním e-shopu a obchodě za 1400 korun.

O projektu Za chrám, město a vlast a také o biskupovi samém více ZDE a ZDE. 

Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP: „Příprava, zpracování a vydání monografie věnované osobnosti a mecenátu jednoho z nejvýznamnějších olomouckých biskupů Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695) byla dluhem po celé 20. století. Ke zpracování tohoto tématu připravovalo terén několik generací badatelů v podobě dílčích studií. Dochovalo se nám přes 50 tisíc stran biskupovy korespondence, kterou bylo nutné zanalyzovat a interpretovat. Mám radost, že se nám v autorském kolektivu všech tří pracovišť podařilo stmelit nejen kolegy z několika institucí, ale rovněž propojit řadu specialistů z širokého spektra humanitních a společenských věd. Autorský kolektiv musel zahrnovat nejen historiky umění, jež se tématu věnovali dosud nejvíce, ale též církevní a obecné historiky, historiky architektury, zahradního umění, muzikology, numismatiky, specialisty na historické zbraně a staré tisky.“

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)