Děkan právnické fakulty ocenil šest akademiků za excelentní tvůrčí činnost, dva za vzdělávací činnost

Děkan předával oceněným laureátům ve své pracovně. Část z nich si stihla cenu převzít ještě před vánočními svátky. Foto: Eva Hrudníková
Čtvrtek 21. prosinec 2023, 8:30 – Text: Eva Hrudníková

Děkan právnické fakulty Václav Stehlík oceňoval akademické pracovníky za rok 2023. Za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti si cenu převzalo šest zaměstnanců fakulty, dva vyučující získali uznání děkana za vzdělávací činnost.

O ocenění rozhodl děkan na základě doporučení hodnoticích komisí tvořených členy akademické obce.

Za excelentní vědu

Nominace na Cenu děkana PF UP v Olomouci za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti posuzovala fakultní Komise pro ediční činnost a kvalitu výzkumu. S přihlédnutím k jejímu doporučení děkan fakulty rozhodl udělit cenu šesti autorům za čtyři vědecké publikace.

Za spolueditorství a spoluautorství komentáře Listina základních práv a svobod ji převzali Michal Bartoň, Marian Kokeš a Martin Kopa, tým z katedry ústavního práva. Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd byla oceněna za spolueditorství a spoluautorství knihy Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives, Ondrej Hamuľák z katedry mezinárodního a evropského práva za spolueditorství a spoluautorství knihy Digital Development of the European Union. Uspěla také Olga Rosenkranzová z katedry teorie práva a právních dějin, které vyšla kniha Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva. „Gratuluji vám a děkuji za produkci takto kvalitních vědeckých výstupů. Přeji vám, ať se vám vaše vědecká práce dál daří,“ řekl oceněným děkan.

Za vzdělávací činnost

Vedení fakulty oceňuje akademiky i za pedagogickou činnost. Na Čestné uznání děkana PF UP za vzdělávací činnost bylo letos navrženo devět osobností, které nominovali studenti i akademici. Návrhy posuzovala speciálně sestavená komise. Děkan poté rozhodl, že laureáti za rok 2023 budou dva.

Čestné uznání převzali Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin, a Filip Melzer z katedry soukromého práva a civilního procesu. Oba navíc letos byli nominovaní hned dvakrát. Nominující u Kamily Bubelové vyzdvihli mimo jiné nadšení učit, výjimečný přístup, její výuku označili za odborně fundovanou a systematickou, ale také zábavnou. U Filipa Melzera si například váží, že u studentů podporuje schopnost formulovat vlastní názory podložené relevantními argumenty, vysokých pedagogických nároků, profesionálního a vstřícného přístupu nebo aktuálností probíraných témat. „Je velmi příjemné slyšet chválu na vaši výuku. Děkuji vám za vaši pedagogickou činnost a za to, že působíte právě na naší fakultě,“ zaznělo od Václava Stehlíka.

S tím, že poděkování patří všem nominovaným – Monice Horákové, Veronice Tomoszkové, Slavomíru Hallovi, Danielu Pospíšilovi, Jakubu Spáčilovi, Maximu Tomoszkovi a Filipu Ščerbovi.

Oba typy ocenění pro akademické pracovníky PF UP zavedl děkan Václav Stehlík se svým nástupem do funkce. Jejich statut upravují vnitřní fakultní normy.

Laureáti za rok 2023 (řazeno abecedně)

Cena děkana PF UP v Olomouci za excelentní výsledky
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. | Listina základních práv a svobod (za spolueditorství a spoluautorství)
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. | Digital Development of the European Union (za spolueditorství a spoluautorství)
doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. | Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives (za spolueditorství a spoluautorství)
JUDr. Bc. Marian Kokeš, Ph.D. | Listina základních práv a svobod (za spolueditorství a spoluautorství)
JUDr. Martin Kopa, Ph.D. | Listina základních práv a svobod (za spolueditorství a spoluautorství)
JUDr. Olga Rosenkranzová, Ph.D. | Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva (za autorství)

Čestné uznání děkana PF UP za vzdělávací činnost
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)