Evropský projekt má přinést vylepšené odrůdy ječmene

Úkolem vědců z CATRIN pod vedením Ivo Fréborta bude ve spolupráci s partnery z projektového konsorcia využít nových technik šlechtění pro přípravu modifikovaných linií ječmene.
Foto: Viktor Čáp
Pondělí 5. červen 2023, 14:00 – Text: Martina Šaradínová

Získat pomocí průlomových technologií nové linie ječmene s lepšími fotosyntetickými vlastnostmi, které budou schopny asimilovat ozon z ovzduší a poskytnou vyšší výnosy a upravenou slámu pro průmyslové využití, je cílem mezinárodního projektu BEST CROP (Boosting photosynthESis To deliver novel CROPs for the circular bioeconomy), financovaného z programu Evropské unie Horizon Europe. O jeho dosažení bude usilovat multioborové konsorcium vedené Univerzitou v Miláně, které sdružuje 18 evropských výzkumných institucí, šlechtitelských firem a průmyslových partnerů. Jediným českým akademickým účastníkem je Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého.

Projekt BEST-CROP se zaměřuje na ječmen, který je celosvětově významnou plodinou. Evropská unie je jeho největším producentem, jeho pěstování pokrývá přibližně 10 procent orné půdy EU a ročně se v členských zemích získá téměř 55 milionů tun zrna a stejné množství slámy.

„Naším úkolem bude ve spolupráci s partnery z projektového konsorcia využít nových technik šlechtění pro přípravu modifikovaných linií ječmene a dále příprava akreditací a koordinace polních pokusů, které budou prováděny ve společnosti Úsovsko,“ uvedl Ivo Frébort z CATRIN.

Hlavní cíle projektu:

– zmírnit extrémní znečištění ovzduší přízemním ozonem během sucha prostřednictvím řízeného otvírání průduchů na listech bez negativního vlivu na toleranci k suchu a výnos;

– pomoci řešit celosvětovou krizi v oblasti potravinové bezpečnosti poskytnutím vysoce produktivních šlechtitelských linií ječmene s optimalizovanou fotosyntézou a využít ječmen jako modelový druh pro ostatní obiloviny;

– podpořit růst cirkulární ekonomiky přizpůsobením složení slámy pro účinnou přeměnu na vysoce hodnotné materiály, které nahradí produkty v současnosti získávané postupy s vysokou závislostí na neobnovitelných zdrojích energie například ve stavebnictví a výrobě krmiv.

Při respektování současného postoje legislativy EU ke geneticky modifikovaným plodinám bude BEST-CROP postupovat na základě zavedených technik, které využívají přirozené genetické variability a indukované náhodné mutageneze. Nicméně projekt využije také techniky editace genů, které poskytnou genetický materiál ječmene, jenž by mohl být brzy využit přímo ve šlechtitelských programech nebo sloužit jako důkaz funkce genů.

Projekt BEST-CROP, financovaný z programu Evropské unie Horizon Europe pro výzkum a inovace v rámci výzvy HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-02-two-stage, bude zahájen v červenci 2023 a ukončen v červnu 2028. Jeho celková finanční podpora činí téměř 6 milionů eur.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)