Filozofická fakulta nově nabízí studijní program Italština a italská kultura

Foto: pixabay.com
Pondělí 27. leden 2020, 8:00 – Text: Milada Hronová

S nabídkou profesního uplatnění v oblastech tlumočení a překládání, ve výuce, také v obchodě, marketingu, turismu i například v médiích přichází nový studijní program Italština a italská kultura.  Nově je na FF navazující magisterské studium možné studovat od akademického roku 2020/2021.

Studijní program se rodil v dialogu s absolventy oboru Italská filologie a na základě jejich zkušeností z pracovního trhu. Proto oproti dosavadní Italské filologii posiluje nově koncipované studium ty součásti studia, které mají návaznost na současný pracovní trh. „Jeho těžištěm je práce s jazykem – prohlubování znalosti italštiny, kultivování ústního a písemného projevu, porozumění dialektům a starším formám italštiny, což jsou očekávatelné atributy filologického oboru, ale k tomu hodláme posílit studium odborné italštiny, překlad odborných textů a základy tlumočení, digital humanities a orientaci v institucích, legislativě a společenských otázkách dnešní Itálie. Téměř všechny předměty se budou vyučovat v italštině,“ uvedl Jiří Špička, garant studijního programu.

Důraz je podle něj kladen na italskou kulturu v nejširším slova smyslu, tedy na poznání italské společnosti, identity, regionalismu, životního stylu hodnot, i na kulturu ve smyslu kreativní tvorby. Kromě výše zmíněných hlavních předmětů si studenti mohou vybírat volitelné předměty z oblastí, jakými jsou například starší italská literatura a divadlo, společnost středověku a renesance, dějiny filmu, dějiny italské písně, marketing, management či dějiny a kultura románských zemí.

Zájemci, kteří se přihlásí k přijímací zkoušce, mohou očekávat motivační pohovor, jehož prostřednictvím se bude zjišťovat jejich úroveň italštiny, orientace v italské literatuře a kultuře a předpoklady ke studiu. Ústní pohovor má rovněž zahrnout rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce.  Více ZDE.

Italština a italská kultura bude otevřena ve variantách:

- minor (spolu s dalším oborem major z nabídky UP), prezenční forma;

- maior (spolu s dalším oborem minor z nabídky UP), prezenční forma;

- samostatný obor (prezenční forma + kombinovaná forma);

U kombinované formy se předpokládá 80 hodin prezenční výuky za semestr, což odpovídá asi 10 studijním dnům. Konkrétní termíny budou dohodnuty se zapsanými studenty, zřejmě se bude jednat o pátky, občas spojené se sobotou.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)