Germanistka vydala novou knihu o německé literatuře

Profesorka Ingeborg Fialová-Fürstová.
Foto: Eva Hobzová
Sobota 2. září 2017, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Ingeborg Fialová-Fürstová, germanistka z Filozofické fakulty UP, vydala novou knihu. Více než tří set stránková publikace nazvaná O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské je výsledkem třicetileté germanistické práce této profesorky olomoucké univerzity.

Autorka svou nejnovější knihu označuje s úsměvem za „profesorskou práci“. „Jistým způsobem jsem se chtěla touto prací dorovnat mým učitelům a vzorům, jako byli například Lucy Topoľská a Ludvík Václavek. Dalším důvodem pro napsání knihy byl fakt, že jsem zaznamenala zájem českého publika o některé mé texty, články a studie, které dosud vyšly pouze německy,“ vysvětlila Ingeborg Fialová-Fürstová.

Kniha podle ní ale není pouhým souhrnem statí nebo článků publikovaných dříve v Německu či v Rakousku. „Když jsem se před třemi lety rozhodla knihu vydat, vzala jsem své německé texty a začala je postupně překládat. Vzhledem k času, který od jejich napsání uplynul, jsem se rozhodla, že tyto texty nebudou pouhými překlady, ale že je budu pro české publikum aktualizovat. Zvolila jsem formu monografie členěné do jednotlivých, leč vzájemně provázaných kapitol, a snažila se tak o ucelenost pohledu na naznačené úseky, dějiště a postavy německy psané literatury.“

Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají například pražskou německou literaturou, konflikty otců a synů v německé literatuře, výzkumem „židovské literatury“ z Moravy nebo vymezením pojmu moravské německé literatury. Právě v objevování této literatury udělali olomoučtí germanisté velký kus práce. Už v roce 1998 totiž založili Ludvík Václavek, Lucy Topoľská, Ingeborg Fialová-Fürstová a Jörg Krappmann na katedře germanistiky vědeckou instituci Centrum pro výzkum německé moravské literatury – Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur, která zkoumá německy psané literatury z oblasti Moravy. Za zhruba dvacet let existence vybudovalo Centrum unikátní databanku německojazyčných moravských autorů, která dnes zahrnuje více než dva tisíce jmen literátů. A právě i s některými výsledky z těchto výzkumů autorka knihy čtenáře seznamuje. Svou pozornost zaměřila také na řadu známých i méně známých osobností literárního světa jako například Auguste Hauschnerová, Max Brod, Franz Spunda nebo Peter Härtling.

Kniha O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské vyšla ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. „Je určena v prvé řadě studentům, ale není to klasická učebnice. Psala jsem ji tak, aby s ní mohlo pracovat nejen germanistické vědecké publikum, ale i lidé z jiných oborů, ať už jsou to bohemisté, historici nebo učitelé na školách. Zkrátka, aby byla přínosem pro každého, koho tato část literatury vzniklé na našem území zajímá,“ dodala Ingeborg Fialová-Fürstová.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)