Jan Stejskal opět povede Akademický senát filozofické fakulty

Ilustrační foto: Milada Hronová
Sobota 14. březen 2020, 8:08 – Text: Milada Hronová

Devatenácti hlasy přijal nově zvolený Akademický senát FF UP návrh, aby se předsedou tohoto grémia opět stal Jan Stejskal. Dosavadní předseda z katedry historie tak povede vrcholný orgán filozofické fakulty další tři roky.

Na svém prvním jednání zvolil nový Akademický senát FF UP předsedu i dva místopředsedy. Předsednictví se ujme jediný navržený kandidát Jan Stejskal z katedry historie, který mandát obhájil devatenácti hlasy senátorů. Místopředsedkyní tohoto vrcholného grémia se z řad akademických pracovníků stala Elizabeth Allyn Woock z katedry anglistiky a amerikanistiky, místopředsedou studentské kurie pak Michal Nguyen, posluchač katedry historie.

Během setkání jednal AS FF UP také o svých komisích. Ekonomické komisi bude i v nadcházejícím období předsedat Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií. Předsednictví získal v druhém kole volby osmnácti hlasy. V prvním kole se o vedení této komise ucházel také Jiří Špička z katedry romanistiky a Ondřej Kučera z katedry asijských studií. Do druhého kola postoupil Tomáš Lebeda a Ondřej Kučera, který se kandidatury vzdal. Nově zvolený předseda po krátké přestávce představil sedmičlenné složení komise, které AS FF UP schválil.

Senát se dále vyjadřoval ke Studijní komisi. Osmnácti hlasy schválil, aby ji vedla Renata Čižmárová z katedry asijských studií, která na následujícím jednání předloží návrh složení této komise.

Senátoři se shodli také na tom, že fakultní senát bude zastupovat v pracovní skupině filozofické fakulty pro etické záležitosti senátor Martin Fafejta z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a že Michal Nguyen, místopředseda studentské kurie fakultního senátu, bude pověřený záležitostmi komunikace senátu s akademickou obcí.

Akademický senát FF se zabýval i volbami do AS UP a doporučuje hledání takového řešení, které neohrozí legitimitu voleb, například nízkou volební účastí. Za přijatelné řešení považuje jejich odložení. S odkazem na aktuální situaci vyzvali senátoři děkanát fakulty, aby zajistil minimalizaci osobního kontaktu při jednání členů akademické obce a fakultních oddělení a nahradil jej elektronickou cestou.

Akademický senát je orgán vnitřní samosprávy, který spolupracuje s vedením fakulty. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec FF UP. Má 21 členů, z toho 14 pedagogů a 7 studentů. Chod senátu podléhá vnitřním předpisům FF UP – volebnímu řádu a jednacímu řádu akademického senátu. Více o senátu FF UP ZDE.

Ekonomická komise AS FF UP:

předseda: doc. Tomáš Lebeda (vedoucí katedry politologie a evropských studií), PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (katedra psychologie), prof. Wilken Engelbrecht (vedoucí katedry nederlandistiky), Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. (katedra asijských studií), Bc. Michal Nguyen (katedra historie), doc. Petr Orság (vedoucí katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky) a prof. Jiří Špička (katedra romanistiky). 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)