Kniha o úspěšných Romech bourá zavedené stereotypy. A čte se pozpátku

Repro: Žurnál UP
Pátek 4. srpen 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Opustit ustálený vzorec představ o slovenských Romech přiměje čtenáře nová publikace kulturních antropologů z filozofické fakulty, kteří v ní představují výsledky tříletého terénního výzkumu ve vybraných vesnicích Slovenska. Originální grafické zpracování, díky němuž je třeba v knize listovat odzadu, zároveň ilustruje vliv stereotypů na lidské vnímání. 

Kniha s názvem Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance, kterou vydalo Vydavatelství FF UP, přináší svědectví o historickém i aktuálním sociálním vzestupu Romů ve vybraných lokalitách Spišského regionu. Dvojice autorů Jaroslav Šotola a Mario Rodríguez Polo spolu s týmem spolupracovníků situovali svůj terénní výzkum do čtyř vesnic, jejichž romští obyvatelé nenaplňují běžné představy o lidech žijících na okraji společnosti. Zvolené téma zároveň umožnilo odkrýt a popsat překážky a tlaky, kterým romská menšina čelí.  

„Prezentované výsledky mimo jiné přesvědčivě dokládají, že pokud jsou alespoň částečně potlačeny sociální bariéry a diskriminace omezující životní dráhy Romů, mohou jednotlivé rodiny i celé lokální komunity dosáhnout životní úrovně, která se směle vyrovná sociálním standardům místních ne-Romů, či je dokonce předčí,“ uvedl Jaroslav Šotola z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Zájem o historické podmínky sociální mobility části slovenských Romů vedl ale podle autorů zároveň k neradostnému zjištění: „I když dotyční jedinci plní požadavky na vzájemné soužití, potýkají se ve svém životě nadále s bariérami a negativním tlakem ne-romské majority,“ doplnil Mario Rodríguez Polo z téhož pracoviště. 

Téměř třísetstránková kniha olomouckých antropologů upoutá již svou ojedinělou grafickou úpravou. Publikaci je při četbě nutno obrátit a číst pozpátku, což čtenáře nutí k opuštění zaběhnutých stereotypů vnímání. „Kniha je zavěšena v deskách vzhůru nohama, a když ji čtenář obrátí, zjistí, že v ní musí listovat odzadu dopředu, “ objasnila Lenka Pořízková, ředitelka Vydavatelství FF UP. „Ačkoli na grafický záměr upozorňuje hned první strana knihy, nachytali se už mnozí, včetně pracovníků knihoven, kteří se snažili ´vadné´ výtisky reklamovat u nakladatele,“ dodala. Obracení stran zprava doleva podle ní ale nijak neomezuje celkové vyznění textu. „Velmi aktuální a závažné téma navíc slibuje zaplnit společenskou poptávku a vyvolat odbornou diskuzi,“ zdůraznila Lenka Pořízková.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)