Mobilní aplikace, která lidem pomáhá abstinovat. Vznikla na Pedagogické fakultě UP

Foto: archiv MR
Čtvrtek 1. červen 2023, 8:05 – Text: Milada Křížková Hronová

Sociální pracovníci, adiktologové, psychologové, lékaři a speciální pedagogové společně s odborníky v oblasti IT vyvinuli novou mobilní aplikaci, která má pomoci lidem při léčbě ze závislosti. Aplikace je určena jak klientům, tak terapeutům. Vznikla s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.

Skupina odborníků, věnující se práci s lidmi závislými na návykových látkách, se několik let zabývala myšlenkou vytvořit i v České republice mobilní aplikaci, která by byla funkčním pomocníkem v doléčovacím programu. Po několika letech práce se aplikace dostává k cílové skupině lidí.

„Mezi adiktology je řada odborníků, kteří se pravidelně scházejí a všem už před lety přišlo užitečné, aby doposud známé poznatky byly shrnuty v jedné aplikaci. Při její tvorbě jsme kromě odborníků přizvali i bývalé uživatele návykových látek, kteří dlouhodobě abstinují, i ty, kteří jsou v procesu léčby. Se všemi jsme konzultovali, co při léčbě užitečné je a co není. Potkávali jsme se ve fokusních skupinách, kde jsme sbírali témata, poté jsme je vyhodnocovali i s IT skupinou, která vyhodnocovala, co je možné při tvorbě aplikace z jejich hlediska. Za vznikem aplikace je tedy řada lidí, která se snaží lidem pomoci v doléčovací fázi,“ uvedl psychoterapeut a pedagog Michal Růžička z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP a zároveň hlavní řešitel projektu, jenž podpořila Technická agentura České republiky.

Mobilní aplikace je nyní určena klientům doléčovacího programu a Poradny pro alkoholové a jiné závislosti v olomouckém P-centru. Na dalších pracovištích se zatím testuje. Využívá ji jak terapeut, tak klient, primárně je však určena klientům. Je založena na všímavosti, klient se tedy jejím prostřednictvím vzdělává a zároveň si přitom hlídá určitý denní program tak, aby minimalizoval rizika výskytu tzv. bažení, tedy chuťi po návykové látce.

„Jde vlastně o jakýsi interaktivní deník, který každý den připomíná klientovi vše, co je pro abstinenci důležité. Aplikace se ho například ptá na spánek a klient v dotazníku aplikace vyplňuje informaci, jestli se dostatečně vyspal nebo co mu v tom bránilo. Zároveň se v edukační kapitole dozví, proč je pro abstinenci spánek důležitý. Podobně je to s tématy, jakými jsou strava, fyzická aktivita, stres, který je také častým spouštěčem tzv. bažení. Aplikace poskytuje i informace o vztazích a jejich budování, ptá se na zdravotní stránku klienta, na to, jak se klient cítí, i na to, jak moc vnímá pokušení k dané látce, jak se mu daří abstinovat, jak tráví svůj volný čas, ptá se ho i na odpočinek, který je pro život v rovnováze stejně tak důležitý, obecně i na to, jak je s uplynulým dnem spokojený. Na všechny otázky klient každý den ve škálách aplikace odpovídá a zároveň své odpovědi může i komentovat. Poté, co informace v aplikaci uloží a odešle, může jeho terapeut v rozmezí dnů, týdnů sledovat, jak si klient v doléčovacím programu vede. Také klient díky edukaci zřetelněji vnímá, zda je schopen naplňovat určitá kritéria nebo zda má větší touhu po návykové látce,“ popsal Michal Růžička.

Dodal, že terapeut se takto věnoval klientům i dříve, ale pouze prostřednictvím papírových dotazníků. Každý z odborníků adiktologické skupiny si tak hlídal pouze svá data. 

„Mobilní aplikace je velkým posunem v interakci. Klient, který nerad čte, může si mnohé i v edukativní části poslechnout,“ doplnil Michal Růžička. V aplikaci jsou určité kapitoly totiž přístupné i v audio podobě, přičemž slovy do ní přispěl český divadelní a filmový herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček. V doléčovací fázi se prostřednictvím aplikace pak nabízí i kvízy či odkazy na podcasty. Součástí jsou i SOS kontakty či takzvaná krabička poslední záchrany, která slouží těm, kteří mají problém abstinenci udržet.

„V této schránce mobilní aplikace mají klienti většinou osobní sugestivní hesla, například odkaz na písničku, která je může takzvaně vykopnout z problému. Mohou tam mít i fotky z různých výletů, tedy vzpomínky na dobu, kdy abstinovali, kdy jim bylo dobře. Rodiče v ní mohou mít fotky svých dětí, kvůli kterým abstinují a podobně. Vlastně jde o jakousi motivační nástěnku,“ doplnil Michal Růžička a zdůraznil, že i při veškeré nabídce nemusí být nová aplikace vhodná pro všechny. Klient musí sám chtít dennodenně vyplňovat řadu dat, které pak s terapeutem vyhodnocuje.

V zahraniční existují podobné aplikace už několik let. „I my jsme o ní přemýšleli už v době, kdy se i tady začaly používat mobilní telefony a internet. Ale ještě před pěti lety je ne všichni klienti u nás měli. Dnes je situace zcela jiná. Dennodenně se setkáváme s lidmi, kteří nemají bydlení, práci, telefon, ale internet snad mají všichni. V aplikaci mohou fungovat různě dlouhý čas. Měla by pro ně být motivační, ne zatěžující,“ dodal.

Aplikace vznikla díky projektu Aplikace pro rozvoj sociálních kompetencí osob se závislostí v kontextu indikace speciálně pedagogické a terapeutické intervence. V současné době je bezplatně používána klienty a existují už i první výstupy, jež z jejího používání vyplynuly. I o nich se odborníci budou bavit na chystané konferenci. Na vzniku aplikace se finančně podílela Technologická agentura ČR v rámci Programu ÉTA.

Doc. Michal Růžička se dlouhodobě věnuje psychoterapii a poradenství pro osoby se závislostí, a to v rovině teorie, praxe i výzkumu. Ve své práci primárně vychází z kognitivně behaviorální terapie, expresivních terapií, mindfulness a dalších přístupů. Působí jako docent na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého a jako terapeut v olomouckém P-centru, spolku, který poskytuje služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)