Na některé obory Univerzity Palackého lze ještě zasílat přihlášky

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
Středa 19. duben 2017, 12:00 – Text: (red)

Univerzita Palackého umožní uchazečům o studium zkusit štěstí i ve druhém kole přijímacího řízení. Pro některé obory ho pořádá přírodovědecká, právnická a cyrilometodějská teologická fakulta.

Přírodovědecká fakulta vypsala druhé kolo výběrového řízení pro téměř dvě desítky bakalářských studijních oborů a tři navazující magisterské obory. Přihlášky mohou uchazeči zasílat do 14. července. Šanci mají například zájemci o studium oborů Environmentální geologie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Nanotechnologie, Diskrétní matematika nebo některých učitelských kombinací.

„Počet oborů, u nichž pořádáme druhé kolo přijímacího řízení, rok od roku klesá. Letos jsme se rozhodli dát tuto možnost zejména u oborů fyzikálních, u kterých se nepodařilo v prvním kole naplnit kapacitu, a u oborů učitelských, kde je v kombinaci oborů fyzika, matematika a informatika,“ uvedl proděkan pro studijní záležitosti přírodovědecké fakulty Roman Kubínek.

Seznam oborů, podmínky přijímacího řízení a kritéria pro přijetí najdou zájemci na webu přírodovědecké fakulty.

Například studium oboru Environmentální geologie je atraktivní pro zájemce o přírodu a životní prostředí, značná pozornost je věnována terénním praxím a práci v laboratoři. „Absolventi se mohou uplatnit v komerčních a konzultačních firmách působících v oboru geologie a hydrogeologie a také na úřadech státní správy se zaměřením na ochranu životního prostředí,“ uvedl vedoucí katedry geologie Ondřej Bábek.

Cyrilometodějská teologická fakulta vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které realizuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Přihlášky, které je nutné zaslat na adresu obou škol, se přijímají od 19. června do 31. července. Přijímací zkoušky se uskuteční v závěru srpna. Bližší informace jsou dostupné na stránkách CMTF.

Druhé kolo přijímacích zkoušek připravuje i právnická fakulta. Týkat by se mělo navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Fakulta plánuje, že zájemci o tento dvouletý program budou moci podávat přihlášky od 12. června do 12. července. Dodatečný termín Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, kde přihlášení uchazeči budou vykonávat test ze Základů společenských věd pro navazující magisterské studium evropských studií, by byl v sobotu 19. srpna.

V prvním kole přijímacího řízení, kdy osm fakult nabídlo téměř 900 kombinací oborů, se přihlášky podávaly do konce února. Univerzita Palackého jich zaregistrovala 25 444.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)