Na univerzitě se připravují obsáhlé Dějiny Šternberka

Ze zasedání redakční rady projektu Dějiny Šternberka ve Šternberku 26. září.
Foto: Archiv města Šternberk
Pátek 26. říjen 2018, 8:00 – Text: Milada Hronová

Město Šternberk bude mít detailně zpracované své dějiny. Přidá se tak k Prostějovu, Olomouci, Uničovu a Litovli. Rozsáhlému výzkumu se už téměř dva roky věnuje jedenadvacetičlenný odborný tým vedený Davidem Papajíkem z filozofické fakulty. Obsáhlý rukopis čítající více než sedm set stran s bohatou obrazovou přílohou získá Šternberk v roce 2021. S knižním vydáním se počítá o rok později.

Dějiny Šternberka doposud nebyly podrobně odborně zpracovány. Badatelský tým tak nejprve musí provést rozsáhlý výzkum pramenů, které poté podrobí rozboru a analýze. Následně budou historici, archeologové, specialisté na archivnictví či památkovou péči zpracovávat získané informace do čtenářsky přijatelné podoby.

 „Stále jsme ve fázi rozsáhlého pramenného výzkumu, shromažďujeme tedy zdroje informací. Kromě německy psaných děl připravovaných amatérskými badateli nám chybí podrobné pojednání o dějinách města Šternberka. Jiné úkoly mají archeologové, jiné historici,“ řekl David Papajík, který jedenadvacetičlenný autorský kolektiv sestavil a nyní i vede. Pracují v něm nejen historici a archeologové z katedry historie, ale i odborníci z olomouckého Vlastivědného muzea, Státního okresního archivu, Archeologického centra, olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu a Masarykovy univerzity. Texty autorů budou podle Papajíka postupně dávat dohromady v příštím a přespříštím roce. „Není to vůbec jednoduchý úkol,“ zdůraznil. 

Projekt s názvem Dějiny Šternberka řídí pod vedením Davida Papajíka redakční rada, při čemž jednotlivá zkoumaná období dějin mají na starosti odborní garanti. „Kapitoly psané archeology garantuje Pavlína Kalábková, já garantuji starší dějiny, 19. století Michael Viktořík a 20. a 21. století Jana Burešová. Všichni jsme z katedry historie FF UP“, uvedl David Papajík, podle kterého se autorský kolektiv zavázal připravit pro město Šternberk rukopis v minimálním rozsahu 710 normostran textu s minimálně 50 stranami obrazových příloh.

„Je to pro nás atraktivní téma. Například jsou tradované informace o počátcích hradu a města Šternberka spojené s legendárním Jaroslavem ze Šternberka, zachráncem Olomouce a Moravy před tatarskými hordami v roce 1241. Dnes víme, že neexistoval. Z pozdějších majitelů města můžeme připomenout magdeburského arcibiskupa a litomyšlského biskupa Alberta ze Šternberka a jeho významné stavební aktivity ve 14. století. Z novějších dějin je pak pro Šternberk významná silná německá komunita stojící proti vzniku Československa v roce 1918. Vyjmenoval jsem tak jen několik témat, která ukazují, že celý projekt dějin Šternberka má daleko širší nadregionální přesah a význam,“ dodal David Papajík.

Obsáhlé dílo vzniká na základě dohody mezi Univerzitou Palackého a městem Šternberk, kterou podepsal Jaroslav Miller, rektor UP, s Michalem Oborným, místostarostou Šternberka, na konci listopadu 2016. Historici zahájili svou práci počátkem roku 2017, odevzdání hotového rukopisu městu plánují na konec dubna 2021. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)