Na UP debatují odborníci o důsledcích rozpadu Rakouska-Uherska pro středoevropskou kulturu

Začalo mezinárodní sympozium Umění a kultura střední Evropy.
Fotogalerie: Milada Hronová
Úterý 27. březen 2018, 11:27 – Text: Milada Hronová

V rekonstruovaných prostorách filozofické fakulty začal osmý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultura střední Evropy. K přednáškám a diskusím se na univerzitu sjelo dvaatřicet bohemistů, slovakistů, polonistů a filozofů z pěti zemí.

 „Sympozium se koná při příležitosti stého výročí oslav vzniku nástupnických států po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska.  Tato formativní záležitost měla pro 20. století dalekosáhlé politické, ekonomické i kulturní konsekvence. Velmi rád se s výstupy této konference seznámím, “ řekl Jaroslav Miller, rektor UP, který sympozium zahájil.  

Přednášející se během sympozia budou zajímat o to, jak se změna promítla do umělecké tvorby tehdejších spisovatelů, co znamenala pro existující středoevropské kulturní instituce nebo jak proměnila vztahy mezi přirozenými kulturními centry střední Evropy – Vídní, Prahou, Budapeští, Terstem, Záhřebem – poté, co se staly součástí nově vzniklých celků. „Našim záměrem je podívat se na tuto epochální změnu, která se ve střední Evropě odehrála tak zvaně bez fanfár,“ řekl Jiří Hrabal z katedry bohemistiky filozofické fakulty. Dodal, že odborníky střední Evropy bude zajímat, co změna přinesla jednotlivým národním kulturám či jednotlivým spisovatelům, umělcům, filozofům a intelektuálům.  „Chceme se věnovat také jazykové komunikaci po rozpadu rakousko-uherské monarchie nebo umělecké reprezentaci i důsledkům pro literaturu, film či výtvarné umění. Půjde nám samozřejmě také o reprezentaci zanikajících hodnot, idejí či konvencí, které byly spojovány s existencí rakousko-uherského mocnářství,“ doplnil Jiří Hrabal.

Dvoudenní mezinárodní konference je rozdělena do devíti bloků. Programu je blízká oborová různorodost, v níž se očekává jak pohled literárněhistorický, filozofický, lingvistický a sociologický, tak i historický či politologický. Sympozium je určeno akademickým pracovníkům a studentům humanitních oborů. Referáty, které na něm zazní, budou zveřejněny v knižní publikaci.

Sympozium Umění a kultura střední Evropy pořádá katedra bohemistiky FF UP spolu s Ústavem české literatury a literární vědy FF UK v Praze, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Ústavem bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Rakouským centrem UP a Ústavem české literatury a literární vědy FF UK v Praze. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)