Noví docenti a doktoři převzali jmenovací dekrety, diplomy i závazky

Slavnostní akty se uskutečnily v aule právnické fakulty.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Pátek 1. červen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

 

Téměř 40 dalších absolventů doktorských studií na Univerzitě Palackého připojilo ke svému jménu titul PhD. Habilitační řízení úspěšně uzavřelo také osm nových docentů. Společně se setkali v aule právnické fakulty při slavnostních aktech.

Noví doktoři absolvovali studijní programy na sedmi fakultách UP. Nejsilnější zastoupení měla filozofická fakulta, na níž studium dokončilo 13 doktorandů. Pět jich přibylo na právnické, po čtyřech na lékařské, pedagogické a přírodovědecké fakultě. Diplomy obdrželi také tři noví doktoři fakulty tělesné kultury a fakulty zdravotnických věd.

Po složení promočního slibu pronesl za své kolegy děkovnou řeč nový doktor v oboru Anglický jazyk a proděkan filozofické fakulty Ondřej Molnár. Kromě poděkování vedení univerzity, školitelům a všem blízkým za podporu, pomoc a povzbuzení, kterých se jim během studií dostalo, zdůraznil hlubší význam vzdělání jako závazku k odpovědnosti.

„Nemluvím o vzdělání, které se stává pouhým nástrojem ekonomického růstu a soukromou investicí, zlepšující postavení absolventů na trhu práce. Mluvím o vědění, které vychovává dobré, moudré a zdravě sebevědomé osobnosti. Lidi, jimž není lhostejné směřování naší země, které nenechává klidnými nízká politická kultura nebo možná už absence čehokoli, co je s kulturou a slušností spojené, a kteří se nebojí vstupovat do veřejného prostoru, aby chránili naši demokratickou společnost,“ uvedl Ondřej Molnár. Připomněl přitom inspirativní snahu vedení univerzity o plnění tak zvané třetí role univerzity a její aktuální pilotní projekt Občanské univerzity. „Nezapomeňme tedy, že námi pronesené Spondeo ac polliceor nad insignií naší univerzity zavazuje a bude nás provázet po zbytek života,“ doplnil Ondřej Molnár.

V další části slavnostního aktu obdrželi dekrety noví docenti cyrilometodějské teologické fakulty, pedagogické, přírodovědecké a lékařské fakulty. Podmínky pro získání titulu splnili v oborech Lékařská biologie, Nukleární medicína, Neurologie, Optika a optoelektronika, Pedagogika, Ekologie, Speciální pedagogika a Teologie.

„Chtěl bych poděkovat vedení univerzity a našich fakult, katedrám a pracovištím za to, že nám poskytly podmínky, tvůrčí atmosféru i přátelský kolektiv, které nás habilitačním řízením provázely. Současně si uvědomuji, že akademické povolání je i posláním a člověk jej má dělat se zanícením, nadšením a láskou. A právě to vše přeji nám všem,“ uvedl v projevu za nové docenty odborný asistent katedry liturgické teologie Pavel Kopeček, habilitovaný v oboru Teologie.

Souhlas s vykonáním promočního aktu nových doktorů a s předáním docentských dekretů doprovodil rektor Jaroslav Miller výzvou k převzetí odpovědnosti za další vývoj univerzity. „Od této chvíle jste to vy, nově jmenovaní doktoři, doktorky, docenti a docentky, kteří přijímají hlavní odpovědnost za kvalitní přípravu studentů, za vynikající vědeckou a výzkumnou práci i za garanci jednotlivých studijních programů,“ uvedl rektor.

Připomněl zároveň význam úzké mezinárodní spolupráce pro kvalitu vědy v kterémkoli oboru i roli vědců a intelektuálů ve společnosti. „Jako rektor Univerzity Palackého ve vás vkládám naděje, že ponesete prapor prestiže naší univerzity, a to plni respektu ke generaci našich předchůdců i jako mentoři nastupujících vědců a akademiků, kteří přijdou po nás. Zároveň na vás apeluji, abyste naplnili i svou neméně důležitou roli vědce – intelektuála. Prosím, nebuďte konformní a nebojte se pozvednout svůj hlas ve veřejném prostoru na obranu tolerance, velkorysosti, svobody, demokracie i toho, co na konci osmnáctého století Thomas Payne nazval common sens – tedy zdravý rozum. Koneckonců je to jedna z úloh, kvůli kterým byly univerzity zakládány,“ zdůraznil Jaroslav Miller.

Noví docenti Univerzity Palackého:

Jan Bouchal (Lékařská biologie), Marina Hodolič (Nukleární medicína), Kateřina Menšíková (Neurologie), Petr Marek (Optika a optoelektronika), Ivan Hadrián Tuf (Ekologie), Jiří Kantor (Speciální pedagogika), Dana Kasperová (Pedagogika), Pavel Kopeček (Teologie)

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)