Patrik Farkaš z katedry dějin umění získal prestižní Baderovo stipendium

Foto: KDU FF UP
Čtvrtek 21. březen 2019, 9:49 – Text: Milada Hronová

Doktorand katedry dějin umění filozofické fakulty Patrik Farkaš obdržel mimořádně prestižní stipendium amerického chemika a sběratele umění Alfreda Badera. Stipendium ve výši 11 tisíc dolarů získal na podporu vědecké činnosti a pobyt v zahraničí.

„Udělení Baderova stipendia vnímám jako velkou poctu a zároveň jako závazek ke kvalitním badatelským výstupům během mého doktorského studia,“ řekl Patrik Farkaš. V hledáčku jeho badatelského zájmu jsou světská témata uherského malířství 17. a 18. století, především zátiší a krajinomalba. „Snažím se vyhledat jejich evropské vzory a načrtnout fungování soudobého trhu s těmito pracemi,“ dodal.  

Baderovo stipendium mu bylo uděleno na studium zátiší ve východním Slovensku a výzkum tvorby tamějšího rodáka Jakuba Bogdaniho. Jeho cesty vedly z Prešova do Vídně, později do Amsterodamu a jeho kariéra dosáhla až na britský královský dvůr pod patronát královny Anny. „Kromě států bývalého Uherska mne čeká zahraniční studijní pobyt v Londýně a na Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis v Haagu, kde strávím dohromady tři měsíce,“ doplnil úspěšný doktorand Univerzity Palackého.  

Během zahraničních studijních pobytů bude díky stipendiu také spolupracovat s přírodovědci. „Mám na mysli chemicko-technologické rozbory děl se sporným autorstvím a porovnání jejich výsledků s příbuznými pracemi i se zachovalým rukopisem, zaznamenávajícím technické postupy Bogdaniho,“ vysvětlil Patrik Farkaš. Je přesvědčen, že získání stipendia je bezesporu i ukazatelem kvality olomouckého doktorského studijního programu, který zahrnuje exkluzivní spolupráci s Akademií věd ČR a jejím Ústavem dějin umění.

Podle vedoucí katedry dějin umění Jany Zapletalové, která je zároveň i školitelkou stipendisty, mohou toto prestižní stipendium získat každoročně tři vybrané excelentní badatelské projekty. „Jsem hrdá na to, že sedmičlenná komise vybrala právě mého studenta,“ řekla. Dodala, že výstupy doktoranda by měly být zřetelné v jeho aktivní účasti na mezinárodní konferenci i v textech publikovaných v odborných časopisech.

Stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a donedávna žijícím v americkém Milwaukee. Otec Alfreda Badera pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, byla určena studentům a studentkám dějin umění v České republice. Ve filantropické práci Alfreda Badera dnes pokračuje nově zřízená nadace Bader Philanthropies, která uděluje stipendia českým historikům umění a chemikům. V obou oborech se jedná o vůbec nejprestižnější stipendium privátního subjektu. Stipendium je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)