Pevnost poznání otevírá pro školáky kurz rozpoznávání mediální manipulace

Na snímku autorka kurzů Barbora Vrbová.
Repro: Žurnál UP
Úterý 10. prosinec 2019, 7:50 – Text: Martina Vysloužilová

Jak rozpoznat nejčastější formy mediální manipulace, ukazují nové výukové programy v Pevnosti poznání. Kurzy jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Vznikly pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP).

S nápadem přišla Barbora Vrbová, která vystudovala kulturní antropologii a sociologii na FF UP. Právě toto studium jí pomohlo uvědomit si, že schopnost kritického myšlení může být také jednou z cest ke vzájemnému porozumění.

„Žijeme ve společnosti, ve které se informační a komunikační technologie staly běžnou součástí života. Sociální sítě, on-line zpravodajství, lifestyle magazíny i e-shopy, to vše je za obrazovkami nejrůznějších zařízení k dispozici 24 hodin denně. Jak se ale máme rozhodnout, kterým informacím můžeme věřit? Existuje způsob, jak se ubránit skryté manipulaci? Jedinou cestou je umět ji rozpoznat! Ve vzdělávacích programech děti poznávají, jakými způsoby nás mohou autoři mediálních sdělení ovlivňovat,“ vysvětlila Barbora Vrbová.

Autoři programů chtějí docílit toho, aby účastníci dokázali rozpoznat nejčastější formy mediální manipulace a uvědomili si, že jednotlivá mediální sdělení vykazují různou pravdivostní hodnotu. Na závěr kurzů by měli reflektovat skutečnost, že autor vždy tvoří text s určitým záměrem. „Workshopy zpracovávají primárně tematické okruhy ‚Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení‘ a ‚Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality‘, které jsou součástí průřezového tématu Mediální výchova ve školách. V programu pro žáky prvního stupně ZŠ se zaměřujeme na působení reklamy, na druhém stupni se s dětmi zabýváme propagandou a šířením fake-news,“ doplnila Vrbová, která společně s Michalem Prokešem a Jaroslavem Šotolou založila Centrum kritického myšlení.

„V rámci třetí role univerzity, jejímž cílem je oslovovat širokou veřejnost, chceme prostřednictvím neformálních kurzů doplnit školní kurikulum v oblasti, kde můžeme garantovat odbornost a kde předpokládáme ohnisko budoucích celospolečenských problémů,” doplnil proděkan FF UP Ondřej Molnár.  

Programy probíhají vždy od 9:00 do 12:00 v Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky. Objednat se dají přes objednávkový systém na webových stránkách popularizačního centra. Více ZDE. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)