Polský prezident vyznamenal Jiřího Jiráska, vedoucího katedry ústavního práva

Jiří Jirásek si polské státní vyznamenání převzal v Toruni u příležitosti univerzitních oslav. Foto: Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni
Středa 4. duben 2018, 14:30 – Text: Eva Hrudníková

Vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého Jiří Jirásek obdržel vysoké polské státní vyznamenání – Zlatý kříž za zásluhy. Polský prezident Andrzej Duda mu ho udělil jako uznání za dlouholetý podíl na prohlubování polsko-české vědecké a kulturní spolupráce a sbližování obou národů.

Na vyznamenání navrhla Jiřího Jiráska Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni, podnět vzešel z tamní fakulty práva a administrativy. „Kolega Jiří Jirásek má obrovský podíl na tom, jak úzce nyní spolupracujeme. Díky němu se daří polsko-české vztahy neustále rozvíjet, a to nejen na vědecké úrovni. Daří se budovat skutečné přátelství mezi Polskem a Českou republikou. Dlouhodobě se také podílí na popularizaci polského práva v Česku,“ odůvodnil návrh Zbigniew Witkowski, děkan fakulty práva a administrativy.

Připomněl, že spolupráce mezi polskými odborníky a Jiřím Jiráskem trvá už třicet let. Začala ještě v době, kdy Jiří Jirásek působil na pražské fakultě. „Kolega Jirásek byl například spoluiniciátorem myšlenky polsko-českých právnických seminářů, které se pravidelně konají každé dva roky. Z nich publikované sborníky jsou v odborných kruzích velmi ceněné. Na tyto semináře jsou zváni experti ze všech českých právnických fakult,“ řekl Zbigniew Witkowski a jmenoval další zásluhy Jiřího Jiráska a jeho týmu. „Podíleli se s námi na rozsáhlých vědeckých grantech, zapojují se do výuky na fakultě nebo jsou členy redakčních rad vědeckých časopisů, včetně nejdůležitějších periodik ústavního práva v Polsku.“

Jiří Jirásek vnímá polské státní vyznamenání jako ocenění práce celého týmu katedry ústavního práva. „Do spolupráce s polskými kolegy se zapojuje celá naše katedra. Je to ale také ocenění pro fakultu. Vedení nám poskytuje prostor polsko-českou spolupráci rozvíjet a podporuje ji. Letos podepsala naše fakulta s toruňskou Memorandum of Understanding, na jehož základě by se měly vztahy ještě prohlubovat,“ uvedl Jiří Jirásek.

Olomoucká právnická fakulta vedle toruňské univerzity velmi úzce spolupracuje také s univerzitou v Gdaňsku a Lodži. „V Polsku má naše fakulta velmi dobré jméno, polští kolegové se obracejí i na jiné naše katedry,“ dodal Jiří Jirásek. Mezi jeho nejbližší polské spolupracovníky patří zmiňovaný Zbigniew Witkowski, Krzysztof Skotnicki z Lodže, který je také honorárním konzulem ČR v Polsku, a Andrzej Szmyt z Gdaňska.

K vyznamenání Jiřímu Jiráskovi už osobně pogratulovala děkanka olomoucké právnické fakulty Zdenka Papoušková. „Jsem velmi ráda, že působíte právě na naší fakultě. Vaší práce, odbornosti a kontaktů si nesmírně ceníme,“ řekla děkanka při společném setkání. Zároveň převzala medaili pro fakultu, kterou jí Jiří Jirásek přivezl jako symbol spolupráce od děkana z Toruně.

Jiří Jirásek je teprve třetím cizincem, který získal Zlatý kříž za zásluhy na návrh Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Před ním to byli Graziella Filippini (Univerzita v Padově) a Gian Candido De Martin (Mezinárodní univerzita pro studium sociálních věd Guido Carli v Římě). Jiří Jirásek si polské státní vyznamenání převzal v Toruni na slavnostním zasedání akademického senátu u příležitosti univerzitních oslav. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)