Právnická fakulta bude letos hospodařit s více než 76 miliony korun

Senátorům okomentoval rozpočet tajemník fakulty Petr Bačík.
Foto: Eva Hrudníková
Pondělí 23. duben 2018, 14:30 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta bude v roce 2018 hospodařit s více než 76 miliony korun. V porovnání s loňským rokem si fakulta polepšila o více než 6,5 milionu korun. Rozpočet na letošní rok, který byl sestaven jako vyrovnaný, již schválil akademický senát fakulty.

Drtivou většinu příjmů právnické fakulty tvoří dotace. „V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení jak dotace za studenta – takzvaný ukazatel A, tak jsme na tom lépe zejména v ukazateli K za kvalitu a výkon. V rámci tohoto ukazatele měli velkou váhu vědecké výstupy a především pak mobilita akademických pracovníků. Právě za kvalitu a výkon jsme získali o více než šest milionů korun více než vloni,“ vysvětlil Petr Bačík, tajemník fakulty.

Největší část příjmů jde tradičně na pokrytí mzdových nákladů. Letos to bude podle odhadů téměř 67 milionů korun. „Rozhodla jsem, že i po zvýšení tarifních mezd zaměstnanců Univerzity Palackého, ke kterému došlo plošně od dubna letošního roku, ponechám zaměstnancům naší fakulty osobní ohodnocení v dosavadní výši. Mzdy našich akademiků jsou bohužel nesrovnatelné s jinými právnickými profesemi, přitom jejich společenská důležitost a odpovědnost za vzdělávání budoucích právníků je enormně vysoká. Navýšení si rozhodně zaslouží i neakademičtí zaměstnanci, navíc se platy velmi dlouho nezvyšovaly,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka PF UP, s tím, že v roce 2019 možná bude muset dojít k revizi v souvislosti s chystaným novým vnitřním mzdovým předpisem. K zachování výše osobního ohodnocení přistoupily jen některé jednotky Univerzity Palackého.

Výraznější samostatná investice fakulty pro rok 2018 plánovaná není. „Chtěli bychom alespoň částečně vyřešit problém s parkováním před fakultou, kdy místa na parkovišti často obsazují řidiči, kteří s naší fakultou nemají nic společného. Stávající parkoviště uzavřeme závorou tak, aby bylo přístupné pouze na zaměstnanecké a studentské karty. Režim parkoviště ještě dolaďujeme,“ uvedl tajemník fakulty. Odhadovaná cena závory se speciálním systémem je přibližně 400 tisíc korun.

Fakulta se bude letos finančně spolupodílet na projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“ (dostavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou), který uspěl v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaném z fondů EU. V rozpočtu právnické fakulty je na prováděcí projektovou dokumentaci vyhrazena částka milion korun.

Druhým projektem, na kterém by se mohla právnická fakulta letos spolupodílet, je projekt s pracovním názvem „Nábyteček“. Pokud tento celouniverzitní projekt získá dotaci, mohla by fakulta dostat až 12 milionů korun na dovybavení nábytkem, technikou či literaturou. U tohoto projektu počítá vedení fakulty s kofinancováním ve výši pěti procent.

Přesná částka, se kterou bude letos právnická fakulta hospodařit, je po odvodech na rektorát 76,347 milionu korun. Odvody pro letošní rok činí 12,523 milionu korun.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)