Překladatelská soutěž zaznamenala i přes epidemické okolnosti obrovský zájem

Repro: Žurnál UP
Pátek 12. únor 2021, 8:05 – Text: Milada Křížková Hronová

S cílem podpořit zájem studentů středních škol o studium jazyků a také o překlad jako oborovou disciplínu se uskutečnil čtvrtý ročník Překladatelské soutěže Filozofické fakulty UP. Letos soutěž proběhla v online podobě a účastnilo se jí téměř sedm set studentů z jedenačtyřiceti středních škol z celé Moravy. To je zhruba o čtvrtinu více než v loňském ročníku.

Johana Václavková z Jazykového gymnázia P. Tigrida, Ostrava-Poruba, Anna Šmatláková z Gymnázia Olomouc-Hejčín, Eliška Havlová z Gymnázia M. Lercha, Brno, Martin Flídr z Gymnázia Kojetín a Lucie Bízová z Gymnázia Olomouc-Hejčín – to jsou jména středoškoláků, kteří letos v soutěži obsadili příčku nejvyšší.

„Komise hodnotila věcnou a jazykovou správnost, věrnost překladu, ale také kreativitu studentů a jejich odvahu oprostit se od struktur výchozího jazyka a překládat tak, aby čtenář nepoznal, že se jedná o překlad,“ uvedla za Překladatelskou soutěž její koordinátorka Alena Antošíková z katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP. Zdůraznila přitom, že neméně důležitým cílem soutěže je zvýšit mezi studenty středních škol povědomí o nabízených studijních oborech na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

A to se podle Antošíkové daří. „Soutěž se setkává s vřelým ohlasem jak u vyučujících, tak u studentů,“ řekla. Studenti i vyučující podle ní ocenili, že se čtvrtý ročník soutěže uskutečnil i navzdory okolnostem a stal se tak jednou z mála jazykových soutěží, které se v letošním roce vůbec podařilo realizovat. „I když jsme za poslední rok hodně paralyzováni pandemií a soutěž se musela uskutečnit online – přes platformu Moodle, zaznamenali jsme zhruba čtvrtinový nárůst zájmu. Věřím, že kdyby se soutěž mohla uskutečnit prezenčně, byla by účast ještě větší,“ doplnila Alena Antošíková.

Překladatelskou soutěž vyhlašuje Filozofická fakulta UP každý rok. Soutěž probíhá ve dvou kolech. První se uskutečňuje na středních školách, tentokrát se ho účastnilo šest set osmdesát osm studentů z jedenačtyřiceti středních škol. Druhé kolo probíhá na Filozofické fakultě UP, do něj postoupilo sto devadesát tři studentů. I letos se překládalo z pěti jazyků, z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Největší zastoupení měla ve školním i fakultním kole angličtina, po ní následovala němčina, pěkná účast ale byla i ve francouzštině, španělštině a ruštině. Ve fakultním kole překlady hodnotily komise příslušných kateder.

„Studenti překládali dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany, jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu. Hodnotila se věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých textů,“ upřesnila Alena Antošíková. Připomněla, že úspěch překladu závisí nejen na znalosti cizího jazyka, ale i na tom, jak dobře student ovládá i češtinu. 

Překladatelské soutěže vyhlašované FF UP se pravidelně účastní žáci vyššího stupně gymnázií a středních odborných škol, včetně maturitních ročníků. Čtvrtý ročník soutěže probíhal od října 2020 do ledna 2021, jeho školní kolo se uskutečnilo v listopadu 2020, univerzitní kolo pak během ledna 2021.

1. MÍSTO: Angličtina: Johana Václavková, Jazykové gym. P. Tigrida, Ostrava. Němčina: Anna Šmatláková, Gym. Olomouc-Hejčín. Francouzština: Eliška Havlová, Gym. M. Lercha, Brno. Španělština: Martin Flídr, Gymnázium Kojetín. Ruština: Lucie Bízová, Gym. Olomouc-Hejčín.

2. MÍSTO: Angličtina: Julie Konvičná, Gym. F. Palackého, Valašské Meziříčí. Němčina: Barbora Lipnerová, Arcibiskupské gym., Kroměříž. Francouzština: Jan Tvrdoň, Gym. M. Lercha, Brno. Španělština: Eliška Kovaříková, Gym. Olomouc-Hejčín. Ruština: Adam Kačírek, Slovanské gymnázium, Olomouc.

3. MÍSTO: Angličtina: Eva Raunigová, Gym. J. Kainara, Hlučín. Němčina: Jana Sekaninová, Gym. a SOŠ zdrav. a ekon., Vyškov. Francouzština: Miroslava Tomanová, VOŠ, OA a SZŠ, Klatovy. Španělština: Petra Karolína Brodacká, Gym. Čajkovského, Olomouc. Ruština: Lucie Havlová, Slovanské gymnázium, Olomouc.

ČESTNÉ UZNÁNÍ: Angličtina: Martin Zdráhal, Gymnázium Kojetín a Jan Flajšar, Gym. Olomouc-Hejčín. Němčina: Šárka Půstová, Gym. Brno-Řečkovice, Sofie Kachlíková, Gym. M. Lercha, Brno a Jan Schneider, Gym. Olomouc-Hejčín. Francouzština: Kamila Čanky, Gym. Brno-Řečkovice a Dagmar Trnková, VOŠ, OA a SZŠ, Klatovy. Španělština: Albert Kotěšovec, Gym. J. Vrchlického, Klatovy. Ruština: Martin Zdráhal, Gymnázium Kojetín, Tereza Klofáčová, Gym. a SOŠ, Staré Město a Zuzana Plachá, Gym. Olomouc-Hejčín.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)