Prestižní Baderovo stipendium obdržela Lucie Česká

Foto: archiv Lucie České
Úterý 14. březen 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Studentka třetího ročníku doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého získala mimořádně prestižní stipendium amerického chemika a sběratele umění Alfreda Badera. Stipendium ve výši 12 500 dolarů obdržela na podporu vědecké činnosti a pobyt v zahraničí.

Své studijní povinnosti plní Lucie Česká v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze, kde pracuje na dizertační práci pod vedením Pavly Machalíkové, vedoucí oddělení umění 19.–21. století. Věnuje se salonnímu umění, jeho prezentaci, recepci a obchodu.

„V rámci výzkumu sleduji vývoj fenoménu salonního umění probíhající ve druhé polovině 19. století přes jeho etablování v sedmdesátých letech a největší rozmach kolem přelomu století. Kromě výročních výstav Krasoumné jednoty vznikaly v Praze také soukromé galerie a salony, které soudobé společnosti nabízely poměrně širokou přehlídku umělců a jejich děl. Umělecká produkce se díky přehlídkám stala snadněji dostupným artiklem. Z návštěvníků výstav se stávali kupující a sběratelé uměleckých děl, s takovým zájmem byla totiž úzce spjata i společenská prestiž,“ uvedla laureátka Baderova stipendia z katedry dějin umění FF UP.

Získání tohoto stipendia vnímá jako velkou příležitost a zároveň závazek ke kvalitním vědeckým výstupům. „Umožní mi nahlédnout zkoumanou problematiku obchodních strategií a prezentace v širším mezinárodním kontextu. Z hlediska mé badatelské práce je to velmi podstatné,“ dodala.

Díky Baderovu stipendiu bude Lucie Česká studovat obchodní strategie a prezentace umění na příkladu podnikatelských aktivit pražského galeristy Mikoláše Lehmanna. „Byl velmi zajímavou osobností. V Praze jako první zřídil umělecký salon se stálou výstavou, která fungovala několik desítek let. Jednou z jeho obchodních strategií se staly cesty se senzačními obrazy,“ doplnila doktorandka Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zdůraznila přitom, že díky Baderovu stipendiu bude moci sledovat evropské turné Mikoláše Lehmanna s obrazem Kristova hlava Gabriela Maxe, které uskutečnil v sedmdesátých a osmdesátých letech a seznámit se tak s aktivitami a postupy soukromých galeristů té doby.

Kromě zahraničních studijních pobytů bude Lucie Česká spolupracovat i s dalšími odborníky. „Důležitým pramenem jsou dochované smlouvy nebo dopisy mezi Lehmannem a Maxem. Jejich přepis a následná interpretace bude jednou z klíčových součástí mého výzkumu,“ uzavřela. 

Baderovo stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a donedávna žijícím v americkém Milwaukee. Otec Alfreda Badera pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, byla určena studentům a studentkám dějin umění v České republice.

Ve filantropické práci Alfreda Badera dnes pokračuje nově zřízená nadace Bader Philanthropies, která uděluje stipendia českým historikům umění a chemikům. V obou oborech se jedná o vůbec nejprestižnější stipendium privátního subjektu.

Stipendium je udělováno jedenkrát ročně a primárně je určeno na hrazení nákladů dlouhodobých studijních pobytů a vědeckých stáží řešitele.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)