Rektor jmenoval děkany tří fakult

Rektor Jaroslav Miller předal jmenovací děkany třem nově zvoleným děkanům.
Fotogalerie: Milada Hronová
Pátek 26. leden 2018, 11:13 – Text: Milada Hronová

Rektor Jaroslav Miller dnes ve své pracovně předal jmenovací dekrety třem nově zvoleným děkanům pedagogické a filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury. Dekrety převzali Libuše Ludíková, nová děkanka pedagogické fakulty, Zdeněk Pechal, nový děkan filozofické fakulty, a Michal Šafář, nově zvolený děkan fakulty tělesné kultury.

„K vítězství ve volbách vám gratuluji jménem svým i všech ostatních členů vedení. Přeji fakultám, ať se jim pod vaším vedením daří. Kdykoliv budete něco potřebovat, neváhejte se na mne obrátit,“ řekl rektor novým děkanům a děkance při předání jmenovacího dekretu.

Libuše Ludíková se vítězkou děkanských voleb stala s nadpoloviční většinou hlasů fakultního senátu. Dosavadní proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň členka Ústavu speciálněpedagogických studií získala hned v prvním kole 12 hlasů. „Velmi si vážím důvěry, kterou jsem obdržela. Slibuji, že se budu držet tezí a myšlenek, které jsem prezentovala před akademickou obcí fakulty. Věřím, že se nám ve spolupráci s akademickým senátem podaří fakultu i nadále rozvíjet,“ řekla Libuše Ludíková bezprostředně po svém zvolení. Nová děkanka zdůrazňuje potřebu zvyšování kvality a širší míru spolupráce. Chce podporovat oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech. Dosavadního děkana Čestmíra Serafína vystřídá v úřadu 1. února.

Zdeněk Pechal se úřadu ujme také už 1. února, a nahradí tak dosavadního děkana Jiřího Lacha. Před akademickou obcí po svém zvolení zdůraznil, že by se rád vyvaroval zbytečných chyb, které už fakulta zažila, a že nemá ambice měnit to, co funguje. Vyzdvihl činnost stávajícího děkana Jiřího Lacha, především v motivačním systému grantové podpory vědecké práce, kterou na fakultě nastavil. Velký důraz bude v následujícím období klást na akreditace, mezioborovou spolupráci, kvalifikační růst. Za jednu z priorit označil i mezigenerační dialog. Akademický senát fakulty ho zvolil v prvním kole tajné volby. Obdržel čtrnácti hlasů.

Fakultu tělesné kultury povede od 9. února Michal Šafář, který zvítězil v prvním kole těsnou nadpoloviční většinou.  Už před časem prohlásil, že kandidaturu na děkana vnímá jako příležitost vrátit mateřské instituci, co do něj vložila. Chce navázat na odvedenou práci současného vedení fakulty, udržet výzkumnou excelenci v kinantropologii a také prohlubovat vztahy s Českým olympijským výborem, sportovními svazy a úřady. Bude usilovat o upevnění pozice fakulty jako centra podpory sportu a pohybové aktivity v regionu. Ve funkci tak vystřídá dosavadního děkana Zbyňka Svozila. 

Slavnostního předání jmenovacích dekretů se zúčastnili i děkani fakulty tělesné kultury Zbyněk Svozil a pedagogické fakulty Čestmír Serafín, jimž rektor UP poděkoval za odvedenou práci. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)