Romanisté vyzývají studenty: napište esej a přihlaste se do soutěže

Renesanční literát a myslitel Michel de Montaigne.
Repro: cs.wikipedia.org
Pondělí 25. říjen 2021, 13:00 – Text: Ivana Pustějovská

Soutěž pro studenty, kteří si chtějí vyzkoušet své literární nadání, vyhlásila katedra romanistiky Filozofické fakulty UP. Klání o Montaignovu cenu za nejlepší studentský esej z oblasti románských literatur se mohou zúčastnit jak středoškoláci, tak i vysokoškoláci.

Cílem třetího ročníku soutěže je podpořit studenty v aktivním čtení a zájmu o románské literatury. Zároveň je to pro talenty z celé země příležitost uspokojit vlastní literární ambice a napsat z oblasti literatury španělské, francouzské, italské či portugalské vlastní autorský text.

„Bereme na vědomí, že éru globalizace vyhrála na celé čáře anglicky psaná literatura, ale rádi bychom přitáhli pozornost k románským literaturám, které na naší katedře studujeme a které po staletí stály v čele evropského literárního vývoje. Zároveň chceme motivovat studenty především středních škol, aby četli, přemýšleli o literatuře a pokoušeli se formulovat esejistickou formou své názory a svoje hodnocení, aby šli s kůží na trh a utkali se v konkurenci o cenu,“ uvedl Jiří Špička z katedry romanistiky FF. Jak dodal, právě schopnost psát eseje, argumentovat a kultivovaně vyjadřovat své názory bývá slabinou studentů, kteří nastoupí na filozofickou fakultu. Soutěž už podle něj ukázala, které střední školy soustavně vedou žáky k psaní esejů. V prvních dvou ročnících totiž dominovali studenti z pražského Gymnázia Jana Keplera.

Soutěžní texty jsou inspirativní i pro pořádající katedru. „Čtení a vyhodnocování esejů je pro nás velmi podnětné, neboť se vždy sejdou velmi pestrá témata a úhly pohledu a je to pro nás i jakási laboratoř toho, jakým způsobem studenti přicházejí do kontaktu s románskými literaturami a co si o nich myslí,“ vysvětlil profesor Špička. 

Jak připomínají organizátoři, téma česky nebo slovensky psané práce je volné, výsledný text ale nesmí mít víc než 15 tisíc znaků, a to včetně mezer. Soutěží se ve dvou kategoriích, jedna je určena studentům středních škol, druhá studentům bakalářského nebo magisterského programu vysokých škol. Vítěz každé kategorie získá odměnu pět tisíc korun. Soutěžní eseje je potřeba poslat do 19. prosince tohoto roku.

Podrobné informace a podmínky soutěže, kterou katedra romanistiky pořádá ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělska v Praze, Italským kulturním institutem v Praze, Francouzským institutem v Praze, Instituto Camões v Praze a literárním portálem iLiteratura, najdete zde.

Renesanční literát a myslitel Michel de Montaigne (1533–1592) je zakladatelem žánru eseje jakožto duchaplné a studiem podložené úvahy o nejrůznějších otázkách lidské kultury. Proslul mimořádnou erudicí, nedůvěrou v kategorické a definitivní pravdy a originálním pohledem na řadu velkých i malých témat, v němž mu byla hlavním rádcem jeho vlastní empirie. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)