Seminářem o magii a čarodějnictví dnes začala Olomoucká religionistická konference

Manfred Tschaikner na konferenci Univerzity Palackého.
Foto: Milada Hronová
Středa 20. září 2017, 13:00 – Text: Milada Hronová

Objevnou přednáškou Manfreda Tschaiknera o působení inkvizitora Heinricha Kramera v letech 1485 – 1486 v Innsbrucku dnes začal na Univerzitě Palackého mezinárodní seminář o magii a čarodějnictví. V České republice unikátní seminář je součástí druhého ročníku Olomoucké religionistické konference.

Dvoudenní konference přivítala v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP řadu výjimečných osobností. Po úvodních slovech rektora Jaroslava Millera poutavě promluvil Manfred Tschaikner, docent historie na Vídeňské univerzitě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na čarodějnické procesy v raně novověkém Rakousku, v regionech Vorarlberska, Lichtenštejnska a regionu Bodensee a v oboru patří k nejrespektovanějším evropským badatelům. V olomoucké přednášce se na základě dochovaných historických pramenů snažil přehodnotit události, které předcházely vzniku „Kladiva na čarodějnice“.  Hovořil o innsbruckém procesu, který byl v roce 1485 veden proti sedmi ženám a který byl na pozadí tehdejších politických bojů díky neznámému právníkovi anulován. Manfred Tschaikner pátral po skutečných hybatelích tohoto procesu, k nimž podle něho ve výsledku vedle „zlých rádců“ mohla patřit i například milenka císaře Zigmunda.

„Letošní ročník Olomoucké religionistické konference je díky semináři o magii a čarodějnictví unikátní. Poprvé je tak poskytnut prostor pro setkání vědců bádajících o čarodějnických procesech, magii, satanismu, vampyrismu a dalších příbuzných tématech,“ řekla Kateřina Mildnerová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Zdůraznila přitom, že všechna přednášená témata jsou pojednávána v kontextu jak evropské historie, tak kulturní antropologie zkoumající proměny těchto tradičních religiozit v současném světě, zvláště pak v subsaharské Africe.

Na semináři už vystoupil i Johannes Dillinger, jedna z nejvýraznějších osobností současného čarodějnického bádání, který je autorem knih Zlí lidé (2009) či Magické hledání pokladů v Evropě a severní Americe (2012). Je profesorem na Univerzitě Oxford Brookes a Univerzitě Johanesse Gutenberga v Mohuči. Přednášku bude mít i významný sociální antropolog a afrikanista Isak Niehaus, který působící na Brunel Unversity of London a který od 90. let 20. století provádí systematický výzkum v jednom regionu v Jihoafrické republice, kde se zaměřuje na témata čarodějnictví, magie, satanismus, násilí a zločin. Zítra vystřídá seminář o magii a čarodějnictví všeobecná religionistická sekce, která přivítá řadu dalších zajímavých přednášejících.

Konferenci pořádá katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP pod záštitou České společnosti pro religionistiku. Účast na jejím druhém ročníku, členěném na Mezinárodní interdisciplinární sekci o magii a čarodějnictví a Všeobecnou religionistickou sekci, přislíbilo šest desítek odborníků.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)