Senátoři FF podpořili děkana v úsilí o dodržování studijního a zkušebního řádu

Únorové jednání AS FF UP.
Foto: Milada Hronová
Úterý 26. únor 2019, 7:35 – Text: Milada Hronová

Akademický senát filozofické fakulty se na svém únorovém jednání věnoval přípravě svého nového volebního řádu. Podpořil i požadavek studentů, aby pedagogové filozofické fakulty dodržovali studijní a zkušební řád univerzity.

Během více než hodinového jednání se Akademický senát filozofické fakulty znovu zabýval Volebním řádem AS FF UP.  Diskutoval o dvou připomínkách, se kterými se tento dokument setkal během univerzitního schvalovacího procesu.

Řád připomínkovala Legislativní komise Akademického senátu UP, která upozornila na několik formálních nesrovnalostí. Zároveň poukázala na nejasnosti v té části dokumentu, která stanovuje počet členů volební komise a která se věnuje povolební situaci.  Po krátké diskuzi se AS FF UP usnesl, že ustanovení o sedmičlenné sestavě volební komise, která si mezi sebou zvolí předsedu, ponechá.  Tu část, která se týká povolební situace, konkrétně stížností, z dokumentu vyjme. Upravený Volební řád pošle AS FF UP v nejbližší době znovu k projednání Legislativní komisi AS UP.

V další části jednání se senátoři fakulty věnovali návrhu studentského senátora Michala Nguyena, který za posluchače filozofické fakulty apeloval, aby pedagogové dodržovali Studijní a zkušební řád UP. Podle něj se za poslední období nakupila celá řada případů, z nichž vyplývá, že pedagogové stanovená pravidla nedodržují. „Zveřejňování termínů zkoušek neodpovídá stanoveným pravidlům. Termíny musí podle řádu garant předmětu nebo jím pověřená osoba zveřejnit v elektronickém systému nejpozději jeden týden před ukončením výuky příslušného semestru. Bohužel, často se tak neděje.  Není také výjimkou, že posluchač neobdrží posudek ke své kvalifikační práci týden před její obhajobou, jak je v tomto řádu rovněž stanoveno. Dokonce se stalo, že posluchač dostal posudek ke kvalifikační práci pouhých osm hodin před její obhajobou,“ uvedl. 

V následné debatě vystoupil Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií a Jakub Korda, vedoucí katedry divadelních a filmových studií, kteří v rámci diskuze přiblížili situaci na svých katedrách. Podle nich je realita mnohem plastičtější a situace není tak výjimečná.

Vedoucí obou zmiňovaných kateder téma komentovali s tím, že studenti často o termínech vědí neformálně, jsou naopak často těmi, kteří požadují další termíny řádného zkoušení, na něž už podle zmiňovaného řádu nemají nárok. „Nepopírám, že stanovená pravidla je nutné dodržovat, jen se snažím naznačit, že většina problémů je řešitelná ve vzájemné komunikaci,“ uvedl vedoucí katedry politologie a evropských studií Tomáš Lebeda.  

Příslušným tématem se zabýval i děkan fakulty Zdeněk Pechal na poradě s vedoucími katedry. Zdůraznil, že na základním formálním rámci dodržování pravidel trvá. Akademický senát filozofické fakulty ho v tomto úsilí svým usnesením podpořil.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)