Senátoři FF přijali dva nové záměry studijních programů

Ilustrační foto: Milada Hronová
Neděle 16. prosinec 2018, 8:00 – Text: Milada Hronová

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad a Music jsou nové studijní programy, které rozšíří nabídku filozofické fakulty. Jejich záměry realizace přijal Akademický senát filozofické fakulty.

Nově filozofická fakulta nabídne uchazečům dvouleté navazující magisterské studium Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad. Absolventi tohoto studia najdou uplatnění v širokém spektru kulturního i veřejného života. Mohou se profilovat jako samostatní překladatelé a tlumočníci, přičemž vybaveni budou zejména pro činnost uměleckého či odborného překladatele. Mohou se ucházet také o jmenování soudním tlumočníkem, najdou uplatnění i v publicistice, v nakladatelstvích, v diplomatických službách, v kulturních institucích či ve vědecké a výzkumné práci. „Chceme tak nabídnout možnost pokračovat z bakalářského do navazujícího studia tohoto programu. Zároveň tím podporujeme rozvoj prakticky zaměřeného oboru,“ řekla Kristýna Solomon, vedoucí katedry germanistiky.

Souhlas vyjádřili senátoři filozofické fakulty i se záměrem bakalářského studijního programu Music. Absolventi tohoto studia budou moci využít své kompetence na pozicích odborných pracovníků ve vědeckých ústavech, odborných pracovníků a kurátorů sbírek v muzeích, mohou se uplatnit i jako editoři v hudebních vydavatelstvích. Najdou uplatnění také jako festivaloví manažeři, dramaturgové či jako zaměstnanci uměleckých agentur.

Během posledního jednání v tomto roce přijali senátoři filozofické fakulty i novelizaci Volebního řádu AS FF UP a podpořili děkana fakulty, aby činil kroky, které povedou k adekvátnímu růstu mezd nejen akademických pracovníků této fakulty, ale i pracovníků THP. „Filozofická fakulta má 450 zaměstnanců, a i když se aktuálně zvyšují tarifní tabulky pouze akademikům, existují jiné nástroje, jak tuto situaci řešit u THP pracovníků,“ uvedl Zdeněk Pechal, děkan fakulty.

AS FF UP se v závěru roku 2018 vrátil také k diskuzi o institucionální akreditaci a znovu zdůraznil, že nesouhlasí se současným nastavením akreditačního procesu s platností na tři roky. S odkazem na své listopadové jednání informoval také o setkání zástupců senátu s rektorem UP Jaroslavem Millerem na téma Strategie rekonstrukcí budov na Univerzitě Palackého a místa filozofické fakulty v ní, a to především v souvislosti s rekonstrukcí objektu na třídě Svobody 26. „Situace je dnes mnohem jasnější. Rektor přislíbil pro první fázi rekonstrukce 35 milionů korun plus pět milionů na okna, v druhé fázi bychom na rekonstrukci měli obdržet dotaci ve výši 60 milionů korun,“ uvedl Jan Stejskal, předseda AS FF UP.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)