Senátoři filozofické fakulty přijali etický kodex pro blížící se volby

Repro: Žurnál UP
Úterý 7. březen 2017, 7:13 – Text: Milada Hronová

Filozofická fakulta bude od 30. března do 6. dubna volit nový fakultní akademický senát, tří fakultní zástupce do celouniverzitního akademického senátu i nového ombudsmana. Pro fakultní volby přijali senátoři etický kodex.

Senát filozofické fakulty přijal doporučení, které má nadcházejícím volbám zaručit důstojný průběh. „Etický kodex, který senát přijal, nastavuje pravidla, která nejsou samozřejmě nijak vynutitelná.  Považujeme je však za důležitá a budeme na ně odkazovat. Je to snaha o to, aby volební kampaň nebyla bezbřehá,“ řekl Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií. Senátorům navrhnul několik bodů, které má etický kodex obsahovat. Po diskusi všechny senát schválil.

Podle etického kodexu voleb do AS FF UP by se volební kampaň měla držet jistých pravidel. Například by neměla probíhat během výuky. Podle dalšího pravidla by během výuky, bezprostředně před a po ní nemělo být organizováno elektronické ani prezenční hlasování. Přijatý dokument rovněž stavuje, že má být kampaň vedena férovými prostředky bez nemístných útoků.  Obsah kampaně by měl reflektovat pravomoci a postavení akademického senátu a mandát senátora filozofické fakulty by neměl být vykonáván osobami, které jsou na jiných fakultách a univerzitách ve vedoucích  a manažerských funkcích. Senát se jednomyslně shodl také na tom, že by ke kampani nemělo být zneužito elektronických databází spojených s organizací výuky na FF UP.

Během jednání senátu vystoupila před senátory i ochránkyně práv vysokoškolských studentů FF UP Ema Jelínková, z katedry anglistiky a amerikanistiky. Před volbou nového ombudsmana hovořila o svém dosavadním působení a shrnula základní typy problémů, s nimiž se na ni studenti obracejí.

„V řešených problémech se vyskytují různá opomenutí, technické nedostatky a zdravotní problémy, které v nějaké souvislosti zabránily splnit studentské povinnosti. Asi 40 procent všech problémů se týká poplatků za překročení stanovené doby studia,“ řekla ombudsmanka Ema Jelínková.  Připustila, že se často setkává i s tím, že si studenti stěžují neoprávněně. Stejně tak často i přicházejí s velmi dobrým povědomím o tom, na co mají nárok, kdy a proč.

„Požadavky, s nimiž jsem se setkala, dostávám nárazově a úspěšnost mé pomoci je zhruba 40 procent.  Velmi často však zjišťuju, že je chyba na straně studentů. Bez ohledu na to, co jsem teď řekla, je potřebné myslet na to, že tady vždy může existovat student, který může být v nouzi a který potřebuje někoho, kdo se mu bude věnovat. Proto funkce ombudsmana smysl má,“ dodala Ema Jelínková.

Vše o volbách a nominacích ZDE.

Nominovat kandidáty do senátů a na ombudsmana/ku je možné ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)