Senátoři filozofické fakulty přijali rozpočet na rok 2019

Ilustrační foto: Milada Hronová
Úterý 26. březen 2019, 7:38 – Text: Milada Hronová

Téměř 259 milionů korun na rok 2019. Pro toto číslo v rozpočtu filozofické fakulty na rok 2019 zvedlo ruku všech sedmnáct přítomných senátorů. Na svém březnovém jednání Akademický senát filozofické fakulty přijal jak rozpočet pro daný rok, tak jeho decentralizovanou podobu, která se věnuje jednotlivým katedrám.

O návrhu rozpočtu hovořila jak tajemnice fakulty Jiřina Menšíková, tak předseda ekonomické komise senátu Tomáš Lebeda. V ukazateli A a K, tedy v příspěvcích na studenty a v požadovaných indikátorech kvality, obdrží fakulta 232 milionů korun. V ukazateli RVO, což je zkratka pro dotaci na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, získá 73 milionů 833 tisíc.

„Podle stanovené metodiky odvedeme z tohoto součtu na centrální jednotky a prostředky 47 milionů. Fakulta tedy bude hospodařit s téměř 259 miliony korun. V meziročním srovnání jsme si v obou ukazatelích polepšili,“ uvedla Jiřina Menšíková.

V diskuzi, která se rozvinula po úvodní prezentaci, zazněly připomínky týkající se míry finanční spoluúčasti fakulty a kateder na projektech Grantové agentury ČR a nedostatečné transparentnosti dluhů některých kateder a možnostech jejich úhrady. Děkan filozofické fakulty Zdeněk Pechal hovořil o strategii čerpání RVO a chystaném novém systému hodnocení vědy na FF UP. Akademický senát poté oba návrhy s příslušnými dodatky přijal.

Během jednání schválili senátoři fakulty také záměr navazujícího magisterského studijního programu Italština a italská kultura, přijali i záměr doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy. V závěru svým usnesením podpořili studenty-zaměstnance v jejich snaze o novelizaci normy, která se týká benefitů plynoucích z držení zaměstnanecké karty. 

AS FF schvaluje rozpočet FF UP ve znění předloženém děkanem s požadavkem, aby došlo na výrazné omezení prostředků spoluúčasti FF na projektech GA ČR, a to pouze na zcela nezbytné případy, které by ohrozily hospodaření jednotlivých kateder. Uspořené finanční prostředky mají být použity na podporu vědeckých aktivit, zejména na soutěž FPVČ.

AS FF schvaluje decentralizované rozpočty kateder FF UP tak, jak byly navrženy děkanem fakulty s tím, že si AS FF přeje, aby byly do tabulky rozpočtu zahrnuty jednotlivé dluhy kateder a jejich splácení.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)