Soutěž Mariana Szyjkowského letos ovládla Filozofická fakulta UP

Katarzyna Wiktoria Myšáková Szwed se svou vítěznou prací.
Foto: archiv KS
Pondělí 6. duben 2020, 9:00 – Text: Milada Hronová

Nejvíc pomyslných bodů získala v otevřeném klání o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko Filozofická fakulta Univerzity Palackého. V Soutěži Mariana Szyjkowského zvítězila v kategorii Polonistiky i v nepolonistických oborech. První místa získaly Katarzyna Wiktoria Myšáková Szwed, dnes již absolventka polonistické sekce katedry slavistiky, a Nikoleta Bartošová, absolventka katedry muzikologie. Obě autorky spolu s oceněním získávají i finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun.

Soutěž Mariana Szyjkowského podruhé vyhlásil Polský institut v Praze. I tentokráte se jí zúčastnili studenti českých univerzit, přičemž zaměření více než dvou desítek prací bylo velmi pestré, od muzikologie a kunsthistorie přes politologii až k tradičně silnému zastoupení prací historických, lingvistických nebo literárněvědných.

První místo v kategorii Polonistiky získala se svou diplomovou prací s názvem Problematika překladu Průvodce Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži Katarzyna Wiktoria Myšáková Szwed, dnes absolventka polonistiky na katedře slavistiky FF UP. Právě olomoucká polonistika se na bakalářské a diplomové práce o překladu turistických průvodců a podobných materiálů z oblasti turistického ruchu dlouhodobě zaměřuje.

„Oceněná práce je důkazem, že taková témata obohacují nejen studenty v přípravě na jejich překladovou, tlumočnickou nebo průvodcovskou praxi, ale že dokážou přinést výsledky i na poli vědeckém,“ řekl Jan Jeništa z katedry slavistiky FF, který diplomantce práci vedl. Podle něj diplomová práce Katarzyny Myšákové Szwed vyniká nejen formální precizností.

„Porotu zajisté zaujala i tendencí nahlížet na problém překladu z mnoha úhlů pohledu. Velkým přínosem je například její návrh využívání tak zvaných paralelních textů v cílovém jazyce pro zvýšení důvěryhodnosti a autenticity překladového textu,“ dodal Jan Jeništa.

Každá práce přihlášená do soutěže je hodnocena jedním nebo i více neveřejnými posudky, které musí zohlednit při svém rozhodování komise složená z polonistů a zástupců Polského institutu v Praze. Obvykle vybírá až z několika desítek přihlášených prací v několika kategoriích.

"Úspěch olomoucké filozofické fakulty je tedy o to větší, že i v nepolonistické kategorii zvítězila autorka z katedry muzikologie FF UP,“ zdůraznil.

Když se zpráva o výsledku soutěže k diplomantce dostala v době národní karantény, znamenalo to pro ni velké povzbuzení.

„Samozřejmě mě velmi potěšilo, že již druhá skupina odborníků po členech zkušební komise z mé alma mater shledala mou práci kvalitní a přínosnou. Jsem prakticky založený člověk, a proto jsem si téma diplomové práce zvolila v návaznosti na své předchozí zkušenosti s překlady textů pro tehdejší správu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a zároveň s ohledem na možné zakázky v budoucnu. Pojala jsem to jako jakousi přípravnou fázi, mimo jiné podrobnou analýzu slovní zásoby, která by měla předcházet každému překladu, nicméně na kterou ve skutečném životě bohužel často nezbývá čas,“ uvedla Katarzyna Wiktoria Myšáková Szwed.

Nyní pracuje jako překladatelka na volné noze. Podílí se například na přípravě filmových titulků pro festival Kino na hranici. Finanční ohodnocení by ráda využila na několikadenní dovolenou, nejraději na nějakém odlehlém místě v Kladské kotlině v Polsku. „Pokud se ale neotevřou hranice, spokojím se s pobytem v České republice, třeba na Vysočině nebo v Orlických horách,“ dodala.

Soutěž nese symbolicky jméno Mariana Szyjkowského (1883-1952), profesora první samostatné katedry polonistiky v českých zemích otevřené v roce 1923 na Univerzitě Karlově v Praze. Její třetí ročník pro práce obhájené v akademickém roce 2019/2020 bude vypsán na podzim 2020.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)