Stavby století Olomouckého kraje obsáhne chystaná výstava

Repro: Žurnál UP
čtvrtek 30. listopad 2017, 7:27 – Text: Milada Hronová

Jedinečnou tvář moderní architektury Olomouckého kraje představí v obrazech, fotografiích a příbězích o architektech, stavebnících i stavitelích výstava s názvem Stavby století republiky 1918 – 2018 v Olomouckém kraji a Olomouci. Její vernisáž se uskuteční 4. prosince v prvním patře Uměleckého centra UP. 

Expozice provede návštěvníky stavbami moderní architektury vytvořenými od roku 1918 do současnosti. Je součástí celorepublikového projektu, jehož cílem je představit stoletý vývoj moderní československé, respektive české architektury a stavitelství jako součásti architektonické kultury nové Evropy od skončení první světové války po dnešek.

„Architektonická tvorba na území dnešního Olomouckého kraje po vzniku republiky souvisela s celkovým vývojem nové republiky. Budovaly se veřejné stavby, školská zařízení, nemocnice, rozvíjela se bytová výstavba. Docházelo k budování nových průmyslových podniků a na zemědělskou výrobu navázala řada potravinářských podniků. A to nejen v Olomouci, ale také v dalších městech a místech dnešního Olomouckého kraje,“ řekla Eva Henkrichová z pořádajícího nakladatelství Foibos Books.  Doplnila, že zakázky k budování nových staveb byly a také jsou zadávány nejen architektům působících na regionální úrovni, ale i celorepublikově uznávaným autorům.

„Mezi architekty významných staveb Olomouckého kraje patřili Bohuslav Fuchs, Karel Kotas, Josef Polášek, Oskar Oehler, Lubomír Šlapeta, Eduard Žáček, Antonín Navrátil, Miroslav Putna a další. Také ateliéry současných architektů, například Petra Hájka, Jana Šépky, Tomáše Hradečného, Miroslava Pospíšila, Petra Hrůšy, Petra Pelčáka nebo Pavla Nasadila se začínají zapisovat do kronik významných staveb kraje,“ dodala Henkrichová.

Jedním z cílů chystané expozice je i v předstihu připomenout sté výročí založení Československa. Výstava je v tomto smyslu příležitostí k ohlédnutí, jak se během století změnila fyzická podoba měst a obcí. Ukazuje, které stavby nebo jejich soubory se staly nedílnou součástí naší národní identity.

Expozice Stavby století republiky 1918 – 2018 v Olomouckém kraji a Olomouci potrvá do 12. ledna 2018. Pod záštitou a za spolupráce statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje a za podpory Filozofické fakulty UP ji pořádá ji nakladatelství Foibos Books, které se zabývá popularizací architektonického dědictví České republiky.