Studenti, zapojte se do nového systému evaluace: hodnocení má smysl!

Repro: Žurnál UP
Pondělí 10. prosinec 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Získat zpětnou vazbu pro zkvalitnění výuky a vzdělávání a přispět k otevřené komunikaci napříč fakultami – takový je cíl nového systému evaluace studijních předmětů, který Univerzita Palackého spouští od 10. prosince. K vyplnění online dotazníků, které je anonymní a zabere maximálně dvě minuty, zve všechny studenty zapojených fakult až do 10. února. 

V letošním roce se do nového evaluačního systému hodnocení vyvinutého Centrem výpočetní techniky UP zapojily čtyři fakulty - CMTF, FF, FTK, FZV. Díky sjednocení evaluačních otázek napříč univerzitou však budou výsledky hodnocení ostatních fakult do nového systému připojeny, a mohou se tak podílet na celkovém zpracování dat za celou univerzitu. 

Cílem nového systém hodnocení je studijní předmět. „Evaluace tentokrát není primárně anketou o kvalitě jednotlivých vyučujících. Do značné míry z ní ale samozřejmě vyplyne i hodnocení těch, kteří jsou za výuku konkrétního předmětu zodpovědní,“ uvedl garant systému evaluace a analytik Oddělení dalšího vzdělávání UP Jiří Pospíšil. 

Hodnotící dotazník pro každý studijní předmět obsahuje sedm otázek společných pro všechny fakulty UP a navržené možnosti odpovědí, z nichž mohou respondenti vybírat. Připojit mohou i svůj vlastní obsáhlejší komentář. Systém je ode dneška dostupný ZDE. Jako nová aplikace je k dispozici také na Portálu UP

„Upozornění uživatelů na hodnocení předmětů máme naplánováno hned dvěma způsoby. První z nich bude klasický email, který bude obsahovat odkazy na příslušné dotazníky. Podle mého názoru atraktivnější bude ovšem varianta druhá. Už delší dobu chystáme do Portálu nástroj známý ze sociálních sítí a mobilních telefonů – notifikace. Čekali jsme jen na nějakou větší aplikaci. Studentům se na Portálu zobrazí upozornění na možnost vyplnění evaluace podobně jako třeba na Facebooku. Stejně tak bude nová dlaždice pro evaluaci obsahovat červený puntík s číslem vyjadřujícím, kolik ještě zbývá ohodnotit předmětů,” objasnil vedoucí oddělení vývoje aplikací CVT UP Jiří Tesařík. 

Nový systém evaluace zaručuje přísnou anonymitu studentů a zcela tak vylučuje možnost postihu za jejich případné kritické komentáře. „Jediná evidovaná informace o studentovi se bude týkat toho, zda předmět hodnotil nebo ne. Ani správce aplikace se tedy nedozví, jak kdo jednotlivé předměty hodnotil,“ zdůraznil metodik Oddělení dalšího vzdělávání UP Milan Večerka. Z toho důvodu také nebude možné odeslaný dotazník dodatečně upravovat. „Aplikace prostě neví, čí je konkrétní odevzdaný dotazník, a proto jej znovu zobrazit nemůže,“ vysvětlil. 

Autory jednotlivých hodnocení nebudou moci identifikovat ani garanti předmětů, kteří po ukončení lhůty výsledky evaluace obdrží. Jejich vyjádření budou studentům k dispozici. Souhrnné výsledky pak dostanou vedoucí kateder a následně proděkani pro studium. „I když změny často nejsou okamžité a hned viditelné, hodnocení má smysl. Většina problémů se nedá vyřešit přes noc a ne vždy je hodnocení ze strany studentů zcela objektivní. Když se ale výrazně negativní hodnocení výuky opakuje a je hlasem větší skupiny studentů, jsou vždy podnikány kroky k nápravě,“ uvedl Jiří Pospíšil. 

Pro dosažení dostatečné výpovědní hodnoty evaluace je podle něj nezbytné, aby se hodnocení zúčastnilo minimálně 20 procent studentů daného předmětu. „Pokud je v něm například zapsáno třicet studentů a evaluují pouze dva, nepředstavují dostatečně reprezentativní vzorek účastníků kurzu, a je velmi obtížné brát jejich názor v potaz,“ upozornil Jiří Pospíšil. 

Další informace o novém systému evaluace najdete ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)