SVOČ: Vědecké práce studentů katedry historie patří i letos k nejlepším

Katedra historie FF UP se sídlem v ulici Na Hradě.
Foto: Vojtěch Duda
Úterý 1. prosinec 2020, 9:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Boris Kořínek a Václav Podlešák, posluchači katedry historie filozofické fakulty, úspěšně reprezentovali Univerzitu Palackého na Celostátní studentské vědecké konferenci – Historie 2020.  Mezi čtyřiadvaceti vybranými soutěžícími získal Boris Kořínek dělené třetí až čtvrté místo, Václav Podlešák osmé až desáté místo.

Celostátní studentská vědecká konference – Historie (CSVK) je určena studentům bakalářského a magisterského studia a jsou v ní prezentovány dosud nepublikované původní studentské vědecké práce. Mohou to být nejen semestrální či ročníkové práce, ale také části obhájených bakalářských nebo rozpracovaných diplomových prací. Každé vysokoškolské pracoviště historie v ČR může do celostátního kola soutěže vyslat maximálně dva příspěvky. Komise sestavená z členů jednotlivých pracovišť pak vybere deset nejlepších.

Boris Kořínek, student navazujícího magisterského studia na olomoucké katedře historie, se soutěže zúčastnil s prací Šo´a v Slovenskom štáte očami evangelickej církvi a. v. Svou práci, jejímž cílem bylo prozkoumat, jakým způsobem biskupové a sboroví faráři evangelické církve augsburského vyznání (ECAV) reagovali na perzekuci slovenských Židů v období Slovenského státu, rozdělil do 13 kapitol.

"Během bakalářského studia jsem se zaměřoval na moderní dějiny a hlavně na osudy slovenských Židů během druhé světové války. Jedná se o poměrně širokou problematiku, a proto jsem rád, že jsem prostřednictvím studentské konference mohl představit jedno z méně známých témat. Můj příspěvek bude publikovaný ve sborníku a dostane se tak k širšímu publiku. Problematika šo´a nejen v Slovenském státě je poměrné široká a všechno, co se o ní ještě můžu dozvědět, mě zajímá. Určitě bych se k tomuto tématu někdy rád vrátil a prozkoumal ho víc," uvedl.

Doc. Jan Stejskal zdůvodnil, proč bylo téma Borise Kořínka za katedru vybráno do celostátního kola těmito slovy. „Ve své práci se metodologicky opírá o analytický a kritický výzkum archivních pramenů studovaných zejména na základě příslušného fondu památníku obětem a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Jeho zjištění doplňují a do jisté míry korigují dosavadní bádání, které stavělo ECAV na piedestal jako jednoznačnou ochránkyni Židů a poukazují na daleko větší komplikovanost situace.“   

Matěj Spurný z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, který k této práci připravil oponentský posudek, vyzdvihl sekundární literaturu, z níž zčásti práce vychází a také to, že k dosud známému přidal autor poznatky z několika dalších pramenných zdrojů. Koříknkova práce je podle něj cenná i v rovině interpretační a přináší řadu originálních poznatků o vztazích ECAV k „Židům“ v čase Slovenského státu a poválečných letech. 

Druhý úspěšný student katedry historie Václav Podlešák se soutěže zúčastnil s prací s názvem Činnost odbojové skupiny Anna v kontextu třetího odboje. Pavel Kreisinger ze sekce dějin 20. století katedry historie FF UP ocenil už samotný výběr tématu z prostředí čs. odboje, který zatím stále patří v rámci dějin třech odbojů k těm nejméně zpracovaným a v posudku k této práci zdůraznil časově náročný výzkum, jenž autor uskutečnil v pražských a brněnských archivech. Soutěžní práce podle něj není jen mikrosondou do dějin třetího odboje, ale svým širokým záběrem výrazně rozšiřuje dosavadní poznání o studentském třetím odboji v komunistickém Československu. Velmi kvalitní je Podlešákova práce i podle historika Michala Stehlíka z Ústavu českých dějin FF UK, který navíc ocenil i stylistickou úroveň psaného projevu a vyzdvihl dobrou práci s prameny, jejich vyhodnocování a vystavění obrazu činnosti skupiny.

Václav Podlešák vnímá výsledek soutěže s pocitem zadostiučinění za čas a úsilí, které věnoval své bakalářské práci a příspěvku, který z ní vychází. „Mám radost, že jsem katedru a univerzitu prezentoval v dobrém světle na celostátní úrovni. Téma zapojení studentů do třetího odboje je poměrně rozsáhlé, neprobádané a určitě velmi zajímavé. Budu se mu věnovat alespoň do té doby, dokud nebude vydaný příspěvek ve sborníku konference. A možná se k němu v budoucnu i vrátím. Svou magisterskou práci ale chystám na téma politický život krajanů ve Spojených státech amerických,“ uvedl.

Celostátní studentská vědecká konference - Historie, jejímž pořadatelem jsou Ústav českých dějin a katedra PVH a archivního studia FF UK, se koná každý rok na jiném historickém pracovišti. Letos se vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnila online. Studenti si natočili patnáctiminutovou prezentaci a tu pak poslali členům komise, která hodnotila nejen kvalitu práce, její vědecký přínos, aktuálnost tématu, ale vedle dvou doručených posudků přihlédla právě i k studentské schopnosti téma řádně prezentovat.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)