Účastníci konference obecních policií si vyměňovali zkušenosti na půdě právnické fakulty

Centrem konference byla aula právnické fakulty.
Fotogalerie: Eva Hrudníková
Pátek 13. duben 2018, 12:30 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta UP tento týden dokázala, že umí plnit roli instituce s výrazným celospolečenským přesahem. Tím důkazem byla mezinárodní konference obecních policií, kterou po tři dny hostila.

Do Olomouce přijeli zástupci obecních policií z Česka, Slovenska a Polska, aby řešili aktuální témata spojená se svou prací. Na dvě stě účastníků diskutovalo například o bezpečném prostoru, legislativě, prevenci, kybernetické kriminalitě nebo o trendech v moderních technologiích. „Konference nebyla určena pouze pro městské a obecní policie, ale setkali se na ní i reprezentanti státní správy a samospráv, partnerských organizací, integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i akademické sféry,“ podotkl Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která byla hlavním pořadatelem akce.

Letošní ročník konference byl v pořadí již třetí. „Odborné setkání se rok od roku rozrůstá. Letos bylo poprvé vícedenní. Spojení právnické fakulty s naší akcí vnímám velmi pozitivně. Naprosto se naplnila naše očekávání a ukázalo se, že propojení má smysl. Často se tu například hovořilo o legislativě. Zázemí bylo skvělé. Byl bych rád, kdybychom hledali s fakultou další formy spolupráce,“ zhodnotil Daniel Bednařík. 

Význam sympózia potrhla účast řady významných hostů. Mezi nimi i policejního prezidenta ČR, který pozdravil účastníky v rámci slavnostního zahájení. „Jsem velmi rád, že na tuto konferenci byli přizváni o zástupci republikové policie. Evropu ovládá teror, nelegální migrace, kybernetické hrozby. Koordinace s městskou a obecní policií v případě mimořádných událostí bude naprosto zásadní. Jsem přesvědčen, že pokud se budeme setkávat v tomto formátu, tak děláme zásadní krok k profesionalizaci, ke zvládání problémů a poznávání nových trendů. Už podle tematického zaměření příspěvků věřím, že setkání bude velmi kvalitní,“ řekl policejní prezident Tomáš Tuhý. Děkanka právnické fakulty zase vyzdvihla propojení akademického světa s tím mimouniverzitním. „Kromě toho, že jsou vysoké školy školskými zařízeními a výzkumnými institucemi, jsou zároveň také institucemi, které by měly působit ve veřejném prostoru. A právě tato konference je ideálním příkladem, jak může naše fakulta tuto třetí úlohu - společenskou roli naplňovat. Je pro nás ctí, že můžeme být spoluorganizátory této výjimečné akce,“ řekla na úvod Zdenka Papoušková.

Konferenci si nenechal ujít Peter Horváth, ředitel Městské policie Opava. „Přijel jsem si pro informace avizované v jednotlivých příspěvcích, seznámit se s novinkami, které se týkají naší práce, a vyměnit si cenné zkušenosti. Cením si možnosti neformálního setkání s kolegy z jiných měst a okolních států. Takových příležitostí jako zástupci městských policií příliš nemáme. Právnická fakulta byla podle mě ideální volba pro místo konání, organizačně byla akce výborně připravená,“ zhodnotil Peter Horváth.

Pořadatelé při sestavování programu mysleli i na posluchače právnické fakulty. Dnes dopoledne jim vyhradili panel nazvaný Přestupky jako škola práva i života. Studenti debatovali s vrchním ministerským radou ministerstva vnitra Janem Potměšilem. Mluvilo se například o místě přestupků v systému práva, o praxi správních orgánů projednávajících přestupky a jejich roli ve veřejné správě.

Olomoucká právnická fakulta hostila III. Mezinárodní konferenci obecních policií od středy do pátku. Účastníci si vyslechli celkem dvacet zajímavých přednášek v rámci čtyř panelů.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)