Univerzita má nové doktory, docenty i dalšího emeritního profesora

Slavnostní akty se konaly v aule právnické fakulty.
Fotogalerie: Velena Mazochová a Martina Šaradínová
Sobota 9. prosinec 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Téměř osm desítek absolventů doktorských studijních programů úspěšně ukončilo svá studia a v aule právnické fakulty složilo promoční slib. Jmenovací dekrety zároveň obdrželo deset nově jmenovaných docentů. Slavnostní akty uzavřelo přiznání práv emeritnímu profesorovi Ivu Bartečkovi.

Mezi novými doktory měla nejpočetnější zastoupení lékařská fakulta, na níž studium úspěšně uzavřelo třicet studentů. Osmnáct doktorských titulů připadlo přírodovědecké fakultě, třináct filozofické, sedm pedagogické a pět právnické fakultě. Podmínky pro udělení titulů Ph.D. splnili také čtyři noví doktoři fakulty tělesné kultury a dva z cyrilometodějské teologické fakulty. 

Někteří z nich se při slavnostních aktech setkali se svými školiteli jako s nově jmenovanými docenty. „Myslím, že je to jeden z nejkrásnějších okamžiků, kdy si mohou chvíle úspěchu prožít společně,“ doplnila prorektorka Jitka Ulrichová při představování deseti nových docentů z lékařské, právnické, pedagogické, přírodovědecké, filozofické a cyrilometodějské teologické fakulty. Slavnostní akty proběhly ve dvou navazujících skupinách.

Promoční slib složil také nový doktor lékařské fakulty Martin Kaláb, který za první skupinu úspěšných absolventů připomněl nelehké začátky a průběh studia a poděkoval rodinám i kolegům za pochopení, trpělivost i nezištnou podporu. „Velký dík patří zejména našim školitelům nejen za cenné rady, připomínky a pomoc, ale také za kritiku. Ta mohla někdy mrzet, ale ruku na srdce: trocha pokory nikdy nezaškodí,“ zdůraznil Martin Kaláb, který získal titul Ph.D. v oboru Chirurgie.

Za nové docenty se k jeho poděkování připojil Luděk Slavík, který úspěšně prošel habilitačním řízením v oboru Lékařská chemie a biochemie. „To, čeho jsme dosáhli, ovlivnilo řadu lidských osudů. Doufám, že i v budoucnu naplníme očekávání, která do nás byla vložena,“ uvedl Luděk Slavík.

Souhlas k vykonání promočního aktu a k předání docentských dekretů doprovodil rektor Jaroslav Miller krátkým projevem, v němž novým doktorům a docentům pogratuloval k zaslouženému úspěchu. Připomněl přitom stále aktuální - „univerzální a věčné" - poslání kamenné univerzity. „Univerzita nemá v popisu práce produkovat absolventy podle momentálních a často se měnících požadavků průmyslu na předem připravené pracovní pozice. Kromě špičkové profesní a vědecké přípravy má pěstovat v absolventech všech stupňů studia schopnost přemýšlet o světě, kriticky jej posuzovat, kvalifikovaně se angažovat ve veřejném prostoru, neúnavně se pokoušet řešit jeho problémy a civilizovat prostředí, v němž je nám předurčeno žít,“ řekl rektor. „Prosím, mějte toto poslání na paměti, ať už zůstanete jako vědci a pedagogové na akademické půdě, nebo se vaše životní dráha bude ubírat mimo univerzitu. Angažovaných intelektuálů nebylo mnoho v žádné etapě dějin, ale cítím, že dnes, v turbulentní době začátku 21. století, je jich zapotřebí dvojnásob,“ zdůraznil Jaroslav Miller.

Slavnostní atmosféru umocnilo jeho blahopřání bývalému děkanovi filozofické fakulty a někdejšímu vedoucímu katedry historie Ivu Bartečkovi, který převzal dekret potvrzující práva emeritního profesora. Univerzita mu je přiznala jako uznání zásluh a odborného renomé i jako výzvu k další spolupráci.

Seznam nových docentů

Monika Horváthová (LF, Lékařská biologie), Eva Kriegová (LF, Lékařská imunologie), Luděk Slavík (LF, Lékařská chemie a biochemie), Jiří Vrba (LF, Lékařská chemie a biochemie), Milan Hulmák (PF, Občanské právo), Helena Kubátová (FF, Sociologie), Petr Kučera (FF, Teorie literatury), Manoj Bhanudas Gawande (PřF, Fyzikální chemie), Vít Hušek (CMTF, Teologie), Kamil Kopecký (PdF, Pedagogika)

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)