Univerzita Palackého otevře Francouzské centrum

Repro: Žurnál UP
Pátek 5. duben 2019, 12:05 – Text: Milada Hronová

Univerzita Palackého bude mít Francouzské centrum. Bude garantem a hybatelem frankofonního dění na univerzitní půdě. Stejně tak má vyvíjet činnost pro širší veřejnost. Jeho slavnostní otevření se uskuteční 8. dubna v 17 hodin v aule Filozofické fakulty.

Francouzské Centrum UP se slavnostně otevře za účasti velvyslance Francouzské republiky Rolanda Galharagua i nezávislého senátora a bývalého velvyslance ve Francii Pavla Fischera. Otevření budou přítomni i zástupci Univerzity Palackého, města Olomouce a Olomouckého kraje. 

„Primární snahou centra bude propagace a zviditelnění francouzské kultury a francouzského jazyka. Nové centrum naváže na činnost již dřívějšího, které v Olomouci fungovalo od roku 1991 do srpna 2011. Vhodně doplní a rozšíří činnost katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého,“ uvedl Jaroslav Miller, rektor UP.

Provizorně bude Francouzské centrum fungovat v prostorách katedry romanistiky FF UP. Podle vedoucího této katedry Daniela Nemravy v budoucnu najde nové umístění - stejně jako všechna zahraniční centra UP - v objektu na Třídě Svobody. Ten nyní prochází rekonstrukcí.

„Pro studenty i veřejnost zde bude francouzská knihovna. Studenti i Olomoučané, kteří si budou chtít například udržovat nabytou úroveň francouzštiny ze středoškolských studií, si zde budou moci číst francouzskou literaturu v originále. Ve Francouzském centru bude také možnost on-line přístupu do francouzských médií, novin i časopisů. Navíc to bude místo, kde studenti i veřejnost budou moci složit mezinárodní zkoušky DELF/DALF. Je to velmi praktické, neboť odpadne současná nutnost cestovat za těmito zkouškami do Brna či Ostravy,“ vypočetl.

Podle senátora Pavla Fischera, který se slavnostního otevření zúčastní, mají Češi a Francouzi k sobě blízko. „Dialog s Francouzi nám pomáhá pochopit historii a současné dění. Má však také zajistit i dobré budoucí vztahy. Kulturně i společensky si máme hodně co nabídnout, proto vnímám vznik Francouzského centra na Univerzitě Palackého jako radostnou událost a těším se na jeho návštěvu,“ vzkázal bývalý velvyslanec ve Francii.

Nové Francouzské centrum připravuje rozmanitou kulturní činnost. Bezesporu tou nejaktuálnější bude každoroční festival francouzské kultury Bonjour Olomouc, který začne rovněž 8. dubna. Během roku se pak uskuteční literární, filmové či hudební večery, chybět nebudou i gastro akce.

„V plánu máme prezentaci francouzských regionů i například ´Pečení po francouzsku´s francouzskou partnerskou firmou Lesaffre,“ řekl Jan Zatloukal z katedry romanistiky FF UP. Zdůraznil přitom, že by se na činnosti centra měli podílet i studenti. Očekává se od nich, že budou přicházet s nápady i pomocí při oživování frankofonie v Olomouci.

„Výhledově plánujeme uspořádat fórum francouzských firem v regionu, aby studenti viděli možnost praktického uplatnění francouzštiny v profesní sféře. V neposlední řadě chceme zaměřit činnost centra i k základním a středním školám, kde se francouzština vyučuje méně a méně. Naše aktivita by mohla alespoň částečně vést k oslabení mýtu o francouzštině jako extrémně složitém jazyku. Naší snahou je zvýšit zájem o francouzštinu při volbě druhého cizího jazyka,“ dodal.

Původní Francouzské centrum, které v Olomouci fungovalo do srpna 2011, bylo uzavřeno převážně z ekonomických důvodů. Od té doby došlo v Olomouckém kraji k výraznému utlumení frankofonních aktivit. Zatímco tehdejší Francouzské centrum bylo řízeno a spravováno francouzskou stranou - centrum řídil dosazený francouzský ředitel - nynější centrum bude fungovat v rámci Univerzity Palackého. Jeho chod bude zajišťovat katedra romanistiky FF UP. Podpora francouzské ambasády a Francouzského institutu nebude pouze formální či institucionální, ale i finanční. Centrum bude dostávat na svou činnost každoročně dotaci. Jeho činnost by nebyla myslitelná bez zaangažování dalších státních i soukromých subjektů. Více o Festivalu Bonjour Olomouc ZDE. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)