Univerzita Palackého se představila uchazečům o studium

Foto: O. Blahoušek, M. Křížková Hronová, L. Blokša, A. Gregorová, E. Hrudníková, A. Vymazalová, M. Višňa
Sobota 27. leden 2024, 14:40 – Text: I. Pustějovská, M. Křížková Hronová, E. Hrudníková, Š. Chovancová

Čeština, slovenština, ale třeba i polština zněly v sobotu v místech, která nesou v názvu UP. Do města se sjely ze široka daleka tisícovky středoškoláků, aby si na vlastní oči prohlédli, jaké studijní možnosti Univerzita Palackého nabízí.  

Den otevřených dveří Univerzity Palackého zdaleka neobnáší jen doslovné otevření dveří a ukazování prostor. Je to ideální příležitost se na všechno vyptat, poradit se, inspirovat se. Univerzita se vždy na nával uchazečů poctivě připravuje. Kdo prošel během dopoledne a brzkého odpoledne fakulty, viděl, že příchozím se s nasazením věnovali všichni bez ohledu na akademické hodnosti nebo funkce. Docentka, děkan, doktorand, studijní referentka, knihovnice nebo student prvního ročníku stáli na chodbách, v učebnách, na kolejích a provázeli a ukazovali „svou“ UP. A i když byl oficiální začátek v 9 hodin, mnozí zájemci přijeli mnohem dřív. Třeba na lékařské fakultě se první nedočkavci objevili už před osmou hodinou ranní.

Zatímco rodiče, kteří zafungovali v roli obětavých řidičů, řešili parkování a přejezdy po Olomouci, jejich potomci měli plnou hlavu plánů, jak všechno stihnout. Program byl totiž nabitý. Kromě prohlídek prostor si mohli otestovat i své znalosti a vlastně tak nanečisto zjistit, jak na tom ještě před maturitou jsou. Velký zájem byl na fakultách tradičně o informační bloky.

„Práva jsou už delší dobu moje jasná volba. Teď sbírám informace, abych si mohla české právnické fakulty porovnat. Vyrazily jsme s mámou brzo ráno z Prahy a cesty rozhodně nelituji. Olomoucká fakulta na mě udělala dojem, strávila jsem tu téměř tři hodiny. Ráda jsem hlavně za možnost mluvit se studenty. Vím, že studium bude dřina, ale je to můj sen,“ svěřila se Dominika Procházková, která měla v plánu stihnout ještě prohlídku kolejí a ochutnat oběd v univerzitní menze. A nebyla jediná. Zájem o prezentaci Správy kolejí a menz byl značný. Jedna po druhé vyrážely skupinky zájemců na připravené prohlídky. Především rodiče se zajímali o ekonomickou stránku života v Olomouci, tedy za kolik se na kolejích bydlí, kolik stojí oběd v menze atd.

Den otevřených dveří je samozřejmě náročný pro univerzitu, ale je vlastně náročný i pro ty, kteří do Olomouce přijedou. Není snadné si vybírat z tolika oborů, které fakulty nabízejí. Mnozí studenti mají jen rámcovou představu, co by asi chtěli dělat, a právě osobní kontakt na fakultě jim často v rozhodování pomůže.

„Po střední škole chci pokračovat v přírodovědném oboru. Rozhoduji se mezi environmentální geologií a chemií. Odmalička jsem sbírala kamínky z cest, s bratrem jsme se zabývali mineralogií a měli jsme encyklopedie o paleontologii. Asi by mi to šlo líp než chemie,“ zamýšlela se třeba při návštěvě přírodovědecké fakulty Veronika Pišťáčková ze Střední průmyslové školy mlékárenské z Kroměříže. „Návštěvníci se nejvíce ptali na učitelství matematiky a deskriptivní geometrie a překvapivě i na obor Matematika. Když se podíváme na aktuální vývoj situace, zdá se mi, že učitelství se opět stává prestižní záležitostí,“ dodal postřeh z dnešního dne Vojtěch Janek z katedry algebry a geometrie PřF.

A pokud byla v úvodu řeč o polštině a slovenštině, tyto jazyky zněly na mnoha fakultách. Tradičně hodně zájemců ze Slovenska mířilo na Teoretické ústavy, kde sídlí LF a FZV. Mladé lidi ze sousedních zemí lákají i obory na filozofické fakultě. Zájem o Koreu tak přivedl na třídu Svobody, kde má domov katedra asijských studií, Karolínu Kernerovou, studentku gymnázia v Banské Bystrici. „Líbí se mi korejská hudba, seriály, vlastně celá popkultura,“ uvedla s tím, že se ve volném čase už zkoušela věnovat i písmu a zajímá se o historii. O možnostech studia oboru Japonská filologie se zajímal například Ondřej Pokorný, jehož přestala bavit elektrotechnika a multimédia, které studuje na střední průmyslovce v Příbrami. „Už zhruba tři roky se paralelně věnuji japonštině. Moc mě proto láká její studium a hodně se mi líbí i město Olomouc.“

Mimochodem právě město je neodmyslitelnou přidanou hodnotou při volbě studia. Olomouc má atmosféru. „Vnímám ji jako studentské město, i proto bych chtěla studovat právě tady,“ je rozhodnuta Pavlína Pácaltová, studentka Střední školy zdravotnické a sociální z Chrudimi. Za nabídkou neučitelské pedagogiky přijela na pedagogickou fakultu. „Informace jsem získala na veletrhu Gaudeamus v Brně. Přestože studuji zdravku, sociální oblasti se věnuji v rámci oboru. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého nabízí pestrou škálu oborů.“

Faktorů, které ovlivňují výběr města, školy a oboru, je celá řada. Jedním z nich je, jak je univerzita připravena na studenty se specifickými potřebami. Pro mnohé je právě přizpůsobení jejich zdravotnímu stavu jedno z nejdůležitějších kritérií. To je případ Beáty Hruškové, která se přijela podívat na pedagogickou fakultu. „Spíš se ještě rozmýšlím, maturovat budu až za rok. S ohledem na mou zdravotní způsobilost mám specifické požadavky na studium. Ráda bych ale pracovala s dětmi,“ prozradila své plány studentka oboru Sociální činnost na Střední průmyslové škole Brno.

Do dne otevřených dveří se zapojilo všech osm fakult UP, ale k vidění toho zájemci o studium měli mnohem víc. Pokud je kroky zavedly na Zbrojnici, mohli si dopřát horký punč a pak na ně čekalo místo, které se pro ně, pokud se stanou studenty, stane dozajista téměř druhým domovem. Knihovna UP. „Během Dne otevřených dveří UP si k nám vždy najdou cestu středoškoláci často v doprovodu svých rodičů. Jsou zvědaví, jak vypadá prostor ke studiu, jakými studijními materiály a literaturou disponujeme. Bývají překvapeni, v jak hezkých prostorách sídlíme i jaké podmínky jim ke studiu vytváříme. Letos navíc neušla pozornosti našich návštěvníků nově zbudovaná historická badatelna a unikátní kolekce starých tisků,“ řekla Helena Sedláčková, ředitelka Knihovny UP.

Pokud to někdo v sobotu do Olomouce nestihl, najde všechny potřebné informace na webu www.univerzitnimesto.cz. Názorný průvodce studiem dá odpovědi na všechny otázky, které s výběrem oboru i typu studia souvisí.

Další fotografie ze Dne otevřených dveří UP najdete na facebooku univerzity i jejích fakult.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)