Univerzita sídlí i v místech druhého olomouckého hradu

Na Hradě 5.
Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 21. květen 2018, 7:39 – Text: Milada Hronová

Archeologický výzkum olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu potvrdil, že v ulici Na Hradě 5 stál v první polovině 13. století druhý olomoucký hrad, tak zvaný Nový Hrádek. Výzkum se uskutečnil během rozsáhlé rekonstrukce, kterou procházela další část filozofické fakulty.

Skončil záchranný archeologický výzkum budovy Na Hradě 5. Po geofyzikální prospekci a zjišťovací sondě na konci roku 2016 a pozdějších odkryvech v suterénu budovy, v prostoru předzahrádky i na dvorku objektu v roce 2017 přišli archeologové s novým překvapivým závěrem. V místech současné univerzitní budovy na Michalském návrší stál druhý olomoucký hrad, donedávna spíše tajemný Nový Hrádek, zmiňovaný v listinách 1. poloviny 13. století.

Archeologové potvrdili, že v prostorách dřívějšího fojtství, sídle městského zástupce moravského markraběte, existovalo osídlení již v pravěku a v raném středověku mezi 10. až 12. stoletím. V místech, kde dnes sídlí část Univerzity Palackého, našli archeologové mimo jiné i torzo hrobu s lidskými kostmi včetně typického ženského šperku záušnice z 11. století. Sama budova středověkého fojtství měla i obranné prvky, věžice. Až do roku 1673 se u fojtství tyčila pověstmi opředená Juliánská věž.

„Na ploše dvorku, tedy na nejvyšším místě Michalského návrší, jsme objevili zbytky kamenné severní zdi a severovýchodního nároží tak zvané Juliánské věže, které byly zapuštěny do raně středověkých vrstev. Věž se nám podařilo datovat do 1. poloviny 13. století. Kromě věže jsme odkryli také stejně starou kamennou hradbu“, řekl Pavel Šlézar, vedoucí archeologického pracoviště olomouckého Národního památkového ústavu. Podle něj k velké změně došlo na počátku 14. století, kdy byla kamenná hradba rozbourána a vystavěna nová budova fojtství, pozdější zbrojnice známá z vyobrazení a popisu ze 17. a 18. století. Z mladších období pak archeologický výzkum prozkoumal zbytky staveb a dvou studní. Jedna po skončení své funkce sloužila jako odpadní jímka a obsahovala keramické nádoby převážně z první poloviny 15. století.

„Archeologický výzkum významně obohatil naše poznatky o středověké Olomouci a jejím přerodu z raně středověkého centra v královské město “ dodal Pavel Šlézar, který byl zároveň vedoucím tamního záchranného archeologického výzkumu.

Společně s objektem Na Hradě 5 Univerzita Palackého nově zrekonstruovala i budovu v Křížkovského ulici 10, kam se již přestěhovaly filologické katedry. Na Hrad se přesunou katedra historie, katedra klasické filologie a kabinet judaistiky až s novým akademickým rokem. Prohlédnout si tento objekt bude moci akademická obec fakulty 6. června od 11 hodin. Budova má opravenu střechu, okna, dveře, podlahy, omítky, hygienická zařízení i výtah. Zcela nově má zbudované páté patro a disponuje i dvěma laboratořemi pro archeologii a archivnictví. Dvě patra objektu obývá cyrilometodějská teologická fakulta, a proto se při rekonstrukci řešil i venkovní průchod do její sousedící hlavní budovy. Ve všech rekonstrukčních postupech se myslelo na bezbariérovost. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)