UP prezentovala některé své studijní programy v Malajsii, Singapuru a ve Vietnamu

Zástupci UP jednali mimo jiné o spolupráci s University Malaysia Sabah.
Foto: Svaz průmyslu a dopravy ČR a Ondřej Pokorný
Středa 4. prosinec 2019, 14:19 – Text: Milada Hronová

Představení vybraných studijních programů Univerzity Palackého bylo součástí vládní mise ministra životního prostředí a delegace Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zúčastnili se jí i zástupci univerzity, kteří z Malajsie, Singapuru a Vietnamu přivezli zajímavé kontakty. Zajímali se též o možnosti propojení výsledků vědy a výzkumu s místními partnery.

Univerzita Palackého se prostřednictvím Jiřího Lacha, prorektora pro organizaci a rozvoj, a Ondřeje Pokorného, vedoucího programu Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch na FF, zúčastnila týdenní vládní cesty ministra životního prostředí Richarda Brabce a delegace Svazu průmyslu a dopravy do Malajsie, Singapuru a Vietnamu. Jejím primárním účelem bylo navázat kontakty s místními státními i soukromými subjekty zabývajícími se ochranou životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem v zemědělství, urbanizaci a v sociálních vědách. Na úrovni ministrů a místních samospráv se také jednalo o podpoře implementace vědeckých poznatků do praxe.

„V Malajsii jsme se zaměřili především na rozhovory se zástupci ministerstva pro vysoké školy (MOHE) a s představiteli vládní organizace MIDA udělující zahraniční stipendia malajsijským studentům. Tento program byl v minulých letech pro země střední a východní Evropy významně redukován, což pocítila i naše lékařská fakulta, na které donedávna studovaly desítky malajsijských studentů. V rozhovorech jsem zdůraznil, že odborná erudice a entuziasmus těchto studentů spolu s jejich bezproblémovým začleněním do prostředí UP pro nás vždy byly přínosem a stojíme o to, abychom je mohli na půdě naší univerzity vídat i nadále,“ řekl Jiří Lach, prorektor UP.

Během série jednání v Kuala Lumpur a Kota Kinabalu představila malajsijská strana koncepci svého environmentálního rozvoje a také příklady úzké kooperace mezi univerzitním a soukromým sektorem. Ondřej Pokorný, vedoucí programu Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch z katedry asijských studií, uvedl, že se Malajsie velmi zajímá o vědecké poznatky trvale udržitelného rozvoje a je připravená na jejich výzkumu i uvádění do praxe participovat se třetími stranami. „Univerzita Palackého může nabídnout například špičková pracoviště geoinformatiky, rozvojových a environmentálních studií, přírodních věd obecně a jiná a je pravdou, že o prezentace těchto oborů byl v Malajsii velký zájem, stejně tak jako o erudici našich výzkumných center, která již v oblasti působí,“ řekl.

Delegace Univerzity Palackého seznamovala místní zájemce také s dalšími olomouckými studijními programy, konkrétně s těmi akreditovanými v angličtině, prioritně z lékařské a právnické fakulty. „Především v Kota Kinabalu byl o naši nabídku velký zájem. Vyústil v jednání s ministryní turismu o podpoře výzkumných pobytů studentů Univerzity Palackého v této části Malajsie a také v podpisu návrhu smlouvy o spolupráci s University Malaysia Sabah,“ vypočetl Ondřej Pokorný.  Malajsie je podle něj jednou z nejstabilnějších zemí regionu Jihovýchodní Asie, má velmi dobře fungující vzdělávací systém a je otevřená spolupráci na všech úrovních vědeckého i edukačního poznání.

Olomouckou univerzitu prezentovali zástupci UP i v Singapuru a Johor Bahru, kde absolvovali další dvě jednání. První navázalo na březnovou návštěvu UP na National University of Singapore a uskutečnilo se na katedře jihovýchodoasijských studií. Druhé se konalo v Johor Bahru na univerzitě Asian Metropolitan University, která se zaměřuje na výuku lékařských věd a ošetřovatelství a v těchto programech patří k nejlepším v celé Malajsii. Díky blízkosti Johor Bahru a Singapuru využili akademici z UP volné odpoledne a se zástupci tamní lékařské fakulty jednali o možných formách spolupráce. Misi ukončili ve Vietnamu, kde stejně jako v Malajsii seznamovali místní zájemce se studijními programy Univerzity Palackého, majícími úzkou návaznost na program vládní mise.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)