V Olomouci se setkali rusisté a slavisté z celého světa

Olomoucké dny rusistů.
Foto: Vojtěch Duda
Úterý 19. září 2017, 13:14

Aktuální poznatky z ruské a slovanské jazykovědy a literatury si na půdě olomoucké slavistiky vyměňovali na začátku září rusisté a slavisté z celého světa. Na konferenci Olomoucké dny rusistů, kterou katedra slavistiky v pravidelných dvouletých intervalech pořádá již více než čtyřicet let, přijela diskutovat téměř stovka odborníků z Česka, Slovenska, nejrůznějších částí Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Itálie, Německa, Rakouska, ale také například z Japonska či Indie.

Slavnostní zahájení konference se uskutečnilo v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého za přítomnosti děkana filozofické fakulty prof. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A. a předsedy České asociace rusistů Mgr. Jiřího Klapky.

Témata jednotlivých sekcí pokryla celou škálu lingvistických a literárně vědných disciplín, od lingvistiky, literatury, frazeologie a translatologie, po folkloristiku a teatrologii. V sekci věnované ruské dramatické a divadelní tvorbě byla pozornost věnována především současnému ruskému divadlu a dramatu jako způsobu dokumentace reality.

Příspěvky literárněvědné sekce byly zaměřeny na tzv. Stříbrné období v ruské literatuře. Jednalo se o mnohostranném pohledu na ruský modernismus přelomu 19. a 20. století. Řada vystoupení byla výsledkem dlouhodobého úsilí ve výzkumu ruské porevoluční emigrace. Vedle dramatiky emigrantů byla pozornost upřena k centru ruské emigrace na území dnešní Číny - na město Charbin.

V translatologické sekci se řešila především problematika spojená se sociokulturními specifiky překladu, tedy analýzy vybraných překladatelských jevů  konkrétních literárních děl z hlediska možností a způsobů jejich převodu do jiného kulturního prostředí na materiálu reprezentujícím různé způsoby vyjádření humoru v literatuře různých období od Puškina po současnou literaturu. Potvrdila se užitečnost mezikulturního dialogu jak na úrovni výměny praktických zkušeností aktivních překladatelů, tak v rovině teoretického výzkumu v dané oblasti.

V lingvistické sekci byly prezentovány výsledky výzkumu dílčích aktuálních problémů z nejrůznějších oblastí lingvistické rusistiky v širších porovnávacích souvislostech (teorie diskurzu, lingvokulturologická problematika, jazyk odborných žánrů atd.). Samostatný blok byl věnován moderním metodologickým postupům založeným na nejnovějších poznatcích současné kognitivní lingvistiky. Důraz byl kladen na nutnost mezioborového přístupu v rusistickém bádání.

Vedle seznámení s výsledky výzkumů a ověření svých přístupů a získaných poznatků v jednotlivých oblastech aktuální rusistiky a slavistiky konference nabídla účastníkům možnost informovat se o dění na jednotlivých pracovištích a také prohloubit stávající kontakty a navázat novou spolupráci.

Mgr. Martina Pálušová, Ph.D., katedra slavistiky FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)