Více než třicet příspěvků zazní na chystané teatrologické konferenci

Ilustrační foto z loňského setkání.
Foto: Martin Pšenička
Neděle 13. květen 2018, 8:00 – Text: Milada Hronová

Na Perspektivy teatrologie 2018, druhý ročník teatrologické konference přijede v příštím týdnu padesátka odborníků. Svůj příspěvek, který se má vztahovat především k současnému divadlu, prosloví v Uměleckém centru UP více než třicet z nich.  

I když je divadelní věda v České republice malý obor, má zde velkou tradici. Na našem území se jí věnují katedry čtyř vysokých škol. Jejich badatelé jsou sdruženi v Teatrologické společnosti, která je zároveň s katedrou divadelních a filmových studií FF UP, odborným časopisem Divadelní revue a mezinárodním festivalem Divadelní Flora i spolupořadatelem chystaného sympozia. Uskuteční se v Uměleckém centru Univerzity Palackého.

V Perspektivách teatrologie 2018 půjde o prezentaci aktuálního výzkumu v teorii a dění divadla i kulturních performancí. „Naším cílem je sdružit obor. Letošní téma konference se vztahuje k současnosti a asi nejvíc to bude patrné v pátečním programu. Věnujeme ho analýze současného divadla. V tomto dni se chceme dostat do užšího kontaktu se současnou divadelní tvorbou. Je výborné, že se naše konference koná v rámci festivalu Divadelní Flora, jejíž dramaturgové studovali právě na našem pracovišti,“ řekl Martin Bernátek z katedry divadelních a filmových studií filozofické fakulty. Během konference podle něj zazní například příspěvky o tom, jak vypadá současné politické divadlo ve střední Evropě nebo jakým způsobem se v divadle zobrazují frustrace ze zábavního průmyslu.  

„Na konferenci vystoupí i kolegové z Janáčkovy akademie múzických umění, kteří se zabývají uměleckým výzkumem.  Věnují se mimo jiné neurokognitivnímu výzkumu, jehož prostřednictvím studují různé herecké techniky,“ doplnil Martin Bernátek. Dodal, že v Olomouci budou diskutovat i partneři z muzejních institucí, kteří věnují i dokumentaci současné divadelní tvorby či rozdílům v dokumentaci procesu zkoušení velkých a malých institucí. Dojde i na prezentaci mapování současných divadelních prostor v České republice. „Partneři z Masarykovy univerzity v Brně přijedou do Olomouce prezentovat nově založené Centrum performativních studií. Budou hovořit o divadelních postupech a prvcích v běžném životě, například o tom, jakým způsobem se teatralita dá studovat. Zazní tak příspěvky o teatralitě soudních procesů či teatralitě politických manifestací,“ uvedl Martin Bernátek.

Součástí konference Perspektivy teatrologie 2018 budou i dvě výstavy, které nabídnou odborné i širší veřejnosti komentované prohlídky. „Výstava je pro nás jiným způsob prezentace vědy. Ta první přiblíží formou komiksu příběhy herců dřívější Rakousko-Uherské monarchie, narozených na dnešním českém území. Druhá expozice představí Miladu Blekastadovou, norsko-českou literární vědkyni, která pomáhala propagovat řadu českých dramatiků,“ dodal Martin Bernátek. Obě výstavy budou instalovány v Atriu UC UP až do konce května.  

Druhý ročník dvoudenní konference Perspektivy teatrologie 2018 se uskuteční ve dnech 17. – 18. května. Uskuteční se v Kapli Božího Těla a Auditoriu UC UP. Navazuje na delší tradici teatrologických konferencí na katedře divadelních a filmových studií FF UP. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)