Vyšla monografie o Albertu ze Šternberka

Repro: Žurnál UP
Pátek 3. prosinec 2021, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Pět let se David Papajík a Tomáš Somer z katedry historie FF UP věnovali osobnosti arcibiskupa Alberta ze Šternberka. Výsledek jejich intenzivní práce se zúročil v nedávno vyšlé knize, kterou se oba autoři chystají 7. prosince pokřtít.

Vědci z katedry historie Filozofické fakulty UP David Papajík a Tomáš Somer komplexně zpracovali osobnost Alberta ze Šternberka. Bohatě ilustrovaná monografie významného preláta 14. století, příslušníka slavného rodu Šternberků, vyšla v listopadu v nakladatelství Vyšehrad, v edici Velké postavy českých dějin. Křest publikace Albert ze Šternberka s podtitulem Arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV. se s autogramiádou a besedou s autory uskuteční v Informačním centru ve Šternberku.

„Albert ze Šternberka nebyl pouze osobností českých dějin. Působil jako biskup v německém Schwerinu a později i jako arcibiskup v Magdeburku. Svou kariéru spojil se službou zcela zásadní osobnosti středověkých dějin, králi a císaři Karlovi IV. Právě díky Karlovým kontaktům a intervencím mohl duchovní z českých zemí získat takové prestižní pozice,“ uvedl David Papajík. Přestože byl podle něj Albert církevním hodnostářem, tak fakticky vykonával pozici Karlova diplomata, rádce a spolupracovníka. „Rád bych i připomněl Albertovu zakladatelskou činnost. Ve Šternberku založil v roce 1371 klášter augustiniánů kanovníků a v roce 1378 v Tržku u Litomyšle klášter kartuziánů. Pro zajímavost mohu ještě uvést, že máme k dispozici i jeho ostatky, které jsou uloženy ve farním kostele ve Šternberku. Albert byl na svou dobu velmi vysoké postavy, měřil přes 190 centimetrů,“ dodal.

Pětileté intenzivní bádání Davida Papajíka a Tomáše Somera obsáhlo i studijní pobyt v Německu. Knihu samou pak autoři psali zhruba rok. „Naštěstí se nám podařilo shromáždit potřebné materiály a podklady k jeho osobě ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. Samotný rukopis jsme měli hotový v únoru 2021. V té době jsme měli k dispozici i většinu obrazové dokumentace. Kniha je na ně velmi bohatá. Obsahuje 24 stran barevných příloh a přes 100 černobílých vyobrazení. Podařilo se nám získat do knihy i unikátní fotografie děl, která Albert nechal vytvořit, například přenosný oltář či iluminované rukopisy,“ řekl historik z FF UP.  

Albertu ze Šternberka se doposud historikové věnovali jen v dílčích aspektech. Prostřednictvím právě vyšlé monografie se tak poprvé nabízí jeho celistvý životní obraz. Kniha je určena všem čtenářům, kteří mají rádi historii, především však těm, kteří se zajímají o středověk a osobnost krále a císaře Karla IV.

„I když o velkém císaři je toho známo a publikováno poměrně hodně, o jeho spolupracovnících jsme toho dosud tolik nevěděli. Naše společná kniha s Tomášem Somerem se právě toto bílé místo pokouší zaplnit,“ doplnil David Papajík.

Albert ze Šternberka. Arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.

David Papajík, Tomáš Somer

Křest knihy s autogramiádou a besedou s autory. Informační centrum Šternberk, Horní náměstí 2

7. prosince, 15:30 hod.

Vstup volný

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)