Zapojte se do studie o výskytu nevhodných forem chování v českém akademickém prostředí

Grafika: Žurnál UP
Pátek 27. říjen 2023, 12:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Šetření zaměřené na genderově podmíněné násilí, které je rozsahem první svého druhu v českém akademickém prostředí, spustilo v těchto dnech Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Výzkum bude probíhat na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR.

„Poslední data o genderově podmíněném násilí pocházejí z roku 2009. V současné době tak nemáme relevantní data, ze kterých by bylo možné usuzovat na míru jeho rozšíření. Situace v posledních letech ale ukazuje, že i v českém akademickém prostředí jde o závažný jev, kterému pozornost v rostoucí míře věnují i studentské spolky a iniciativy,“ uvedla Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Výzkum je určen studujícím i zaměstnaným osobám včetně neakademického personálu, a to jak domácím, tak zahraničním. „Účast všech jmenovaných je důležitá, a to jak v případě, že s genderově podmíněným násilím na své instituci zkušenost mají, tak i v případě, že žádnou takovou zkušenost neprožili. Záleží na každé odpovědi,“ upřesnila Linková.

Tématem genderově podmíněného násilí se intenzivně zabývá i Univerzita Palackého. „Dosud však neproběhl na UP takto ucelený a současně rozsáhlý výzkum, na základě kterého bychom byli schopni identifikovat negativní jevy a jejich četnost. Bez této znalosti nedokážeme vyvinout odpovídající postupy pro řešeni genderově podmíněného násilí a usilovat o zlepšení studijního a pracovní prostředí,“ uvedla vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Markéta Šupplerová a vyzdvihla, že je důležité, aby se do výzkumu zapojili i ti, kteří mají dojem, že se jich téma netýká. „Každá odpověď je relevantní pro co nejpřesnější vykreslení situace na naší univerzitě,“ doplnila s tím, že výsledky výzkumu, zahrnující výskyt i dopady násilí u jednotlivých skupin studujících a pracujících, budou relevantním podkladem a argumentem pro další kroky UP v této oblasti.

Vyplnění podrobného anonymního online dotazníku zabere zhruba 20 až 40 minut v závislosti na konkrétní osobní zkušenosti. „Jsme si vědomi citlivé povahy tohoto výzkumu, odpovědi respondentů jsou proto zcela anonymní a budou sbírány a uloženy tak, že není možné zpětně identifikovat, kdo dotazník vyplnil. K odpovědím bude mít přístup pouze řešitelský tým a datová matice nebude s nikým sdílena,“ potvrdila Marcela Linková. Detailní informace o ochraně poskytnutých informací a práci s daty jsou k nalezení v často kladených dotazech na webu Národního kontaktního centra – gender a věda nebo přímo v dotazníku.

Další podrobnosti k Prevalenční studii genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR najdete na webu genderaveda.cz. Případné dotazy pište na e-mail gpn@soc.cas.cz.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)