Akademický senát UP je opět kompletní

Novou členkou AS UP za teologickou fakultu se stala Anežka Schindlerová.
Foto: Velena Mazochová
Tuesday 18 October 2016, 7:35 – Text: Eva Hrudníková, Velena Mazochová

Tři noví senátoři zasednou v Akademickém senátu Univerzity Palackého po doplňovacích volbách na právnické a cyrilometodějské teologické fakultě. Členem komory akademických pracovníků se stala Veronika Tomoszková, ve studentské části obsadí senátorská křesla Marek Zápotocký a Anežka Schindlerová.

Právnická fakulta ztratila v létě hned dva své senátory. „Po náhlém úmrtí kolegy Jaroslava Sovinského a absenci dalšího náhradníka musíme doplnit senátora za pedagogy. Totéž se týká studentského senátora, protože John Gealfow úspěšně ukončil magisterské studium a již není našim posluchačem,“ vysvětlil před doplňovacími volbami předseda fakultního senátu Michal Bartoň.

Hlasovat přišlo na právnické fakultě 206 členů akademické obce, z toho jeden hlasovací lístek označila volební komise za neplatný. Pro Veroniku Tomoszkovou z katedry správního práva a finančního práva a současně jedinou kandidátku z pedagogických pracovníků se vyjádřilo 183 voličů. Studentů kandidovalo celkem šest. Voliči nakonec poslali do senátu Marka Zápotockého, posluchače 4. ročníku magisterského programu Právo.

V doplňovacích volbách na cyrilometodějské teologické fakultě získala senátorský mandát posluchačka magisterského studia sociální pedagogiky Anežka Schindlerová se ziskem 69 hlasů. Do rolí náhradníků byli zvoleni Jan Pavlíček a Miloslava Mazáková. „Náš dosavadní studentský zástupce odjel studovat do zahraničí a, bohužel, jsme neměli náhradníka. Proto jsme museli vyhlásit nové volby, kterých se zúčastnilo 173 voličů,“ uvedl předseda senátu teologické fakulty Jaroslav Franc.

Akademický senát Univerzity Palackého má 24 členů. Každá fakulta v něm má dva senátory z řad akademických pracovníků a jednoho studentského zástupce. Funkční období senátu je tříleté.  Současné senátory čeká ještě více než sedm měsíců práce, jejich mandáty vyprší na konci května 2017.

Na teologické fakultě se souběžně konaly také doplňovací volby do studentské části fakultního senátu. Zvítězil v nich student Katolické teologie Josef Biernát s 66 hlasy, náhradníky se stali Michal Dubovic, Adam Braš a Romana Olivová. Senát teologické fakulty tvoří osm akademiků a čtyři studenti. Jejich současný mandát skončí v závěru ledna 2018.

Zasedání akademických senátů jsou veřejně přístupná.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)