Animovaná videa pomůžou s hledáním zdrojů, představují i služby univerzitní knihovny

Repro: Žurnál UP
Thursday 2 June 2022, 8:00 – Text: Tomáš Krejčiřík

Univerzita Palackého zveřejnila druhou sérii krátkých edukačních videí, tentokrát ve spolupráci s Knihovnou UP. Pět animovaných snímků se zaměřuje například na problematiku citování, hledání informačních zdrojů, plagiátorství nebo predátorských časopisů a lze je zhlédnout na univerzitním YouTube či platformě UPstream. Využít je mohou studenti a zaměstnanci univerzity při psaní diplomových prací či jiných odborných textů, k dispozici jsou ale i veřejnosti.

„Instruktážní edukační videa mají za cíl jednoduchou formou představit a ukázat všem autorům odborných textů, jak si ulehčit svou práci. Zároveň studenty i zaměstnance UP seznamují s dalšími dostupnými nástroji a službami, které pro ně mohou být důležité a velmi užitečné,“ uvedla Kristina Mikešová, vedoucí bibliograficko-informačních služeb Knihovny UP.

Snímky přibližují nejen metodiku a správný postup při hledání relevantních zdrojů pro práce a jejich citování, ale zároveň také informují o možnosti využití služeb a nástrojů Knihovny UP, které mají studenti a zaměstnanci UP k dispozici zdarma. „Jedná se především o poradenskou službu ve formě konzultací či školení. Poskytujeme také nástroje, které mohou využívat při psaní závěrečných či odborných prací, a doporučujeme, jak postupovat při odhalování predátorských časopisů. Pro doktorandy a zaměstnance UP také bezplatně zpracováváme odborné rešerše,“ řekla Kristina Mikešová a dodala, že studenti a akademici UP mají pro studium či výzkum k dispozici elektronické informační zdroje na portále ezdroje.upol.cz, kde najdou i základní návody a tipy, jak s těmito databázemi a systémy pracovat.

Série videí vytvořilo Oddělení komunikace UP ve spolupráci s univerzitní knihovnou. „Atraktivní animovaná videa přibližují nejen studentům témata, která jim mohou pomoct se studiem či prezentací výzkumu. Sérii edukačních videí chystáme v budoucnu ještě rozšiřovat o další oblasti, které jsou z pohledu vzdělávání zaměstnanců a studentů naší univerzity důležité,“ uvedl Vít Procházka, prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti UP.

Helena Sedláčková a Kristina Mikešová z Knihovny UP nedávno zveřejnily také rady k úspěšnému publikování v odborných časopisech. Oddělení komunikace UP stálo loni také u zrodu první série animovaných videí Bezpečnost v kyberprostoru, která seznamuje uživatele s nástrahami v online světě. Všech šest dílů první série animovaných edukačních videí je k dispozici zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)