Aplikační centrum BALUO je Stavbou roku Olomouckého kraje

Cenu pro Aplikační centrum BALUO převzali tajemník FTK Pavel Král, zástupce stavební firmy GEMO Ondřej Foukal a architekt Miroslav Pospíšil.
Foto: Olomoucký kraj
Tuesday 28 March 2017, 11:28 – Text: Martin Višňa, Martina Vysloužilová

Olomoucký kraj po dvou letech ocenil nejlepší stavby, které na jeho území v poslední době vznikly. Bodovaly přitom i objekty spojené s Univerzitou Palackého. V kategorii staveb občanské vybavenosti a úprav veřejných ploch zvítězilo Aplikační centrum BALUO fakulty tělesné kultury a čestné uznání si odnesli autoři Pevnosti poznání.

„Pro naši fakultu jde o obrovský úspěch už jen z toho důvodu, že dáváme novou tvář části zanedbaného území města, kde donedávna stály zchátralé vojenské objekty, a měníme ji na krásné místo pro život. Jako cíl jsme si vytkli nejen postavit funkční zařízení na podporu a výzkum v oblasti zdravého životního stylu, ale také jsme chtěli nechat našim dětem i dobrou architekturu a zvelebený kousek Neředína. Ocenění pro BALUO je potvrzením toho, že to děláme dobře,“ komentoval úspěch centra tajemník fakulty tělesné kultury Pavel Král.

Aplikační centrum BALUO ve své kategorii porazilo například olomoucké rozárium nebo kulturní dům ve Šternberku. Komplex diagnostického studia, laboratoří a sportovišť vybavených nejmodernějšími technologiemi je ve střední Evropě unikátním vědeckotechnickým parkem zaměřeným na prevenci civilizačních onemocnění a podporu zdravého životního stylu. Za podobou centra stojí olomoucký atelier-r, vybudování umožnila dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Centrum bylo slavnostně otevřeno v listopadu loňského roku.

Aktuálně při komplexu Aplikačního centra BALUO roste na místě někdejší vojenské prádelny budova Centra kinantropologického výzkumu, dokončena by měla být ještě letos. „Projektují se také venkovní úpravy zahrnující i různé outdoorové aktivity, které by do budoucna měly okolí těchto staveb doplnit a dát našemu Kampusu Neředín ucelenou a jednotnou tvář,“ dodal tajemník Král.

Cenu od Olomouckého kraje má i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, které vzniklo z bývalého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce. Získalo čestné uznání v kategorii Rekonstrukce a obnova.

„Pro mě je rekonstrukce Pevnosti poznání výjimečná tím, že se nám stavbu, přes všechna protivenství od původního zhotovitele, který skončil v insolvenci a ze stavby odešel, podařilo dokončit v původním konceptu a že je dnes živoucím místem. K tomu podle mého přesvědčení přispívá nejen program a náplň objektu, ale určitě i výjimečnost budovy jako takové, její nezaměnitelný genius loci, který se podařilo zachovat z časů minulých a provázat s dnešním posláním vědeckého a interaktivního muzea,“ uvedla tajemnice přírodovědecké fakulty Jana Zimová.

Olomoucký kraj oceňoval nejlepší stavby posedmé. Soutěže se zúčastnily stavby realizované v regionu a zkolaudované do 31. prosince 2016. „Jedním z cílů soutěže je seznámit veřejnost s úrovní současného stavitelství, architekturou a projektováním v kraji. Chceme touto cestou také podpořit architekty, stavební firmy a investory, kteří kvalitním způsobem mění podobu regionu,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)