Aristeidis Bakandritsos: Z Řecka do Olomouce pro nové vědecké výzvy

Aristeidis Bakandritsos.
Foto: Lucie Šindelková
Thursday 11 August 2022, 14:00 – Text: Martina Šaradínová

Před šesti lety se Aristeidis Bakandritsos rozhodl přesídlit s celou rodinou z Řecka do Olomouce. Dnes je jednou z vědeckých opor a vedoucím skupiny Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého a svého kroku nelituje. S každým vyřešeným problémem a dosaženým cílem zažívá se svým týmem a dalšími kolegy novou radost.

Jeho hlavním úkolem je vývoj nových materiálů nebo jejich derivátů s cílem vtisknout jim potřebné vlastnosti pro konkrétní aplikace. V CATRIN se zaměřuje především na 2D chemii grafenu a dalších nízkorozměrných materiálů, které se používají například pro skladování energie nebo jako katalyzátory při výrobě chemických látek. Jak přiznává, v jeho profesním životě lze najít hned několik důležitých milníků.

„Co se týče mé profesní kariéry, je zde několik základních kamenů, jako je dokončení doktorátu, založení laboratoře na univerzitě v Patrasu a určitě úspěšné začlenění se do výzkumného centra v Olomouci, které vedlo k podstatnému zlepšení mé kariéry,“ vypočítává. Opustit svou „komfortní zónu“ se před lety rozhodl s vyhlídkou, že bude moci řešit nové výzvy díky spolupráci se špičkovými vědci z celého světa na pracovišti, které poskytuje přístup k nejmodernějším zařízením.

Od té doby dosáhl řady pozoruhodných úspěchů. Od medaile za vědu, kterou mu udělilo Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM, dnes jedna ze součástí CATRIN), až po řadu článků ve špičkových časopisech včetně Nature Nanotechnology či úspěchy v mezinárodních projektech. Velmi si cení radosti a nadšení, které mu jeho práce přináší.

„Stále si vzpomínám na vzrušení, které jsem cítil, když jsem dostal dopis od redaktora časopisu, že můj první vědecký článek byl přijat k publikaci. To ve mně podnítilo touhu věnovat se výzkumu materiálů profesionálně. Jsem rád, že jsem se tak rozhodl, protože toto vzrušení je stále přítomno v každém novém vědeckém objevu. Nejvíce si cením procesu sebezdokonalování, týmového ducha směřujícího ke společným strategickým cílům a odhodlání kolegů dělat excelentní výzkum. Když se toto úsilí zúročí v publikacích v prestižních časopisech, je to jedna z největších odměn a uznání, které toto dobrodružství provázejí,“ dodává.

Publikované výsledky hodlá v budoucnu převést do praktických technologií. „Pracujeme na vývoji pokročilých materiálů důležitých pro zajištění naší energetické soběstačnosti. Díky účinným technologiím skladování energie můžeme lépe využívat udržitelné, ale nestálé zdroje, jako je slunce a vítr. Prostřednictvím katalýzy plánujeme vyrábět chemické látky z odpadů, což je cesta k ekologičtější a bezpečnější budoucnosti. Doufám, že našimi materiály a technologiemi podpoříme přechod k udržitelnější civilizaci,“ věří vědec.

Obrovskou podporu má v rodině, radost z vědy může sdílet i se svojí manželkou Eirini Ioannou, která působí v CATRIN v laboratoři elektronové mikroskopie. Oblíbili si město, děti ve věku sedm a devět let chodí do české školy. „I to nám pomohlo lépe poznat zdejší lidi a kulturu. Olomouc je nádherná, je tu spousta zeleně a krásných míst, kde si můžeme užít aktivity celá rodina. Jsem rád, že se naše děti začlenily do nového prostředí a mezi své kamarády,” říká a na tváři mu nechybí téměř vždy přítomný úsměv.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)