Cena Wernera von Siemense ocení studenty, mladé vědce a pedagogy

Ilustrační obrázek
Zdroj: Siemens. s.r.o.
Wednesday 27 November 2019, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Český Siemens již po dvaadvacáté udělí Ceny Wernera von Siemense nejlepším studentům technických a přírodovědných vysokých škol, mladým vědcům a pedagogům. Stejně jako v předchozím ročníku budou oceněny nejlepší diplomové a dizertační práce, výsledek základního výzkumu, pedagogický pracovník a diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0. Navíc budou udělena ocenění za překonávání překážek při studiu a za mimořádnou kvalitu ženské vědecké práce. Práce a projekty lze přihlašovat do 30. listopadu 2019.

„Společnost Siemens na soutěži spolupracuje s 15 českými univerzitami a vysokými školami a Akademií věd ČR. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z předních odborníků české vědy, například rektorů některých univerzit a předsedkyně Akademie věd ČR. Cena Wernera von Siemense patří svým rozsahem, výší finančních odměn a historií mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice, od roku 1998 bylo oceněno 369 vědeckých talentů a pedagogů a na cenách vyplaceno téměř než 12 milionů korun,“ uvádí organizátoři v tiskové zprávě.Soutěž je pořádána pod záštitou předsedy vlády České republiky Andreje Babiše, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace jsou zde.

Kategorie a odměny:

Nejlepší diplomová práce

1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce

2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce

3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce

1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce

2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce

3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší výsledek základního výzkumu

300 000 Kč (tým/ jednotlivec)

Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

Nejlepší absolventská práce průmysl 4.0

20 000 Kč

Ocenění za překonání překážek ve studiu

20 000 Kč

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

20 000 Kč

 

Back