Centrum judaistických studií v mezinárodní konferenci

Foto: Adéla Vymazalová
Friday 26 May 2023, 14:05 – Text: (map)

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP uspořádalo ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, s podporou European Association for Jewish Studies, mezinárodní konferenci Central European Jewish Communities in the Tolerantion and Emancipation Period 1781–1938. Dvoudenní setkání mimo jiné potvrdilo, že olomoucké Centrum judaistických studií je v rámci světových judaistických center dobře etablovanou institucí, která má co nabídnout jak v oblasti výzkumné spolupráce, tak na poli výuky v rámci mezinárodní mobility. Zároveň může díky úzké spolupráci s paměťovými institucemi, jako je Židovské muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc, a s Židovskou obcí v Olomouci (i Brně) přinášet inspiraci, jak efektivně komunikovat s širokou veřejností a působit ve veřejném prostoru. Více o konferenci zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)